„Jeden z Nas”

Europo, daj żyć!

Małgorzata Cichoń

17 listopada br. zakończył się w Krakowie I Europejski Kongres Pro-Life. – Mamy nadzieję, że prawie 2 miliony głosów obywateli, którzy nie zgadzają się na finansowanie z budżetu UE aborcji i eksperymentów na ludzkich embrionach, będą uszanowane! – mówią liderzy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”

Dotąd znali się głównie z kontaktów telefonicznych czy mailowych, po raz pierwszy spotkali się właśnie w Polsce. Pomysłodawca inicjatywy „Jeden z Nas”, europoseł Carlo Casini, wyjaśnia: – W Krakowie był biskupem największy obrońca życia – Jan Paweł II, który mówił nam: „Proszę was, aby poczęte dziecko było uważane za pełnoprawnego człowieka”. I my odpowiadamy: To jest właśnie jeden z nas!

Włoski polityk, zwracając się do rodaków Papieża, dodał: – Macie w waszej ojczyźnie Mistrza Życia, czytajcie jego encykliki i wprowadzajcie je w czyn. Dzięki „Solidarności” zburzyliście mur berliński. Dziś jest inny mur, który dzieli ludzi za życiem i przeciw życiu. Ten mur należy zburzyć! Carlo Casini uważa, że „Jeden z Nas” jest ku temu realną szansą: – Nasza Inicjatywa Obywatelska rozwinęła się we wszystkich 28 krajach UE, a w 20 krajach (na 7 koniecznych) udało się przekroczyć wymagane progi. Na tle innych inicjatyw jesteśmy również numerem jeden, gdy chodzi o liczbę zebranych podpisów!

Ekumenizm życia

Działacze pro-life spotkali się w Krakowie, by podsumować to, co zostało do tej pory osiągnięte, przygotować się do prezentacji Inicjatywy na forum Parlamentu Europejskiego, a także zastanowić się, jak można wykorzystać powstałą już sieć współpracy. – Stworzyliśmy rodzaj ekumenizmu życia. Sieć tworzą zarówno katolicy, jak i prawosławni czy protestanci. Włączyło się też wiele osób, które nie są szczególnie religijne. Stworzyliśmy tę sieć, by Europa odzyskała godność. To Europa jest prawdziwym embrionem, który istnieje i który musi się rozwijać. Mówię o Europie wartości, Europie prawdy! – przekonuje Carlo Casini.

Europoseł przyznaje, że już od wielu lat starano się stworzyć międzynarodowy ruch obrony życia. Choć w czasie krakowskiego kongresu nie udało się powołać formalnej struktury, to jednak „ta federacja w pewien sposób już istnieje, bo opiera się na faktach, nie na słowach”. Pochodząca z Hiszpanii koordynatorka Europejskiej Inicjatywy „Jeden z Nas” Anna del Pino w rozmowie z „Niedzielą” potwierdza: – Powołany przez nas komitet dyrekcyjny będzie miał teraz nowe zadanie: przygotowywać statut federacji. Nie mogę jeszcze mówić o konkretnej dacie powstania struktury, ponieważ utworzenie jej nie jest łatwe, biorąc pod uwagę, że ma ona obejmować 28 krajów. Potrzebne są konsultacje, a my spotkaliśmy się tu wszyscy po raz pierwszy. Czujemy jednak ogromne poparcie obywateli Europy, to nas motywuje do dalszego działania – mówi del Pino.

Modlić się i pracować

Na pytanie, w jaki sposób na tym etapie Inicjatywy możemy ją jako obywatele wciąż wspierać, jeden z brukselskich współpracowników Anny del Pino odpowiada: – Modlić się. Teraz chodzi o to, by Unia pozytywnie zweryfikowała zebrane przez nas głosy.

Ks. Tomasz Kancelarczyk ze szczecińskiej Fundacji Małych Stópek, który podczas kongresu brał udział w panelu polskich organizacji pro-life, zaznacza: – Inicjatywa „Jeden z Nas” to kapitał, krok w stronę przeforsowania spraw w obronie życia. Trzeba to wykorzystać. Nie znam politycznych układów i sił, ale na pewno wygraną jest, że federacja europejskich ruchów pro-life zaistnieje.

Kapłan dodaje, że trzeba być świadomym ogromnego lobby aborcyjnego. Zachęca wszystkich do włączania się w „Modlitewne Okno Życia” (informacje: www.dlazycia.info): – To skrzynka modlitewna omadlana przez 60 wspólnot, domy zakonne i seminaryjne, również zagraniczne, np. z Ukrainy, Francji, Kenii. Sprawa „Jeden z Nas” będzie przez nas objęta systematyczną modlitwą.

Europosłowie obecni w czasie panelu europejskiego (Carlo Casini, Konrad Szymański, Jan Olbrycht, Mirosław Piotrowski) podkreślają, że oprócz żaru w obronie życia potrzebna jest kompetencja, odwaga oraz systematyczne, planowe działanie. Włoski polityk uważa, że przy obecnej postawie eurodeputowanych, wśród których dominuje „logika milczenia”, pełna wygrana Inicjatywy Obywatelskiej będzie możliwa raczej w przyszłej kadencji Parlamentu. – Nasza praca zmusza do refleksji, to inicjatywa o charakterze epokowym, historycznym! Casini zaznacza, że osoby, które poparły „Jeden z Nas” powinny wybrać takie siły polityczne, by ta inicjatywa szła do przodu.

Mężczyzno, walcz!

Znaczącym momentem kongresu było wręczenie dr Wandzie Półtawskiej Nagrody im. Matki Teresy z Kalkuty – wyróżnienia przyznawanego przez europejskie ruchy pro-life.

Pani doktor wygłosiła referat „Rola mężczyzn w obronie życia”, w którym podkreśliła, że to męskie działanie decyduje o życiu dziecka. Zwróciła uwagę na pilną potrzebę wychowania mężczyzn do odpowiedzialności, czystości i wierności małżeńskiej: – Panowie, macie lansować koncepcję dziewictwa męskiego – mówiła dr Półtawska. – Życie dziecka zależy od ojca. Wszystkie dzieci zabijane w Europie to są dzieci, których ojcowie okazali się nieodpowiedzialni!

Prelegentka dodała, że należy uznać świętość ciała męskiego i kobiecego. Mężczyznom poleciła, by w obliczu prawodawstwa unijnego, które dopuszcza i promuje zbrodnie przeciwko życiu, stanęli na pierwszym froncie obrony tej podstawowej wartości: – Walczyć pod prąd świata to jest wasze zadanie! – podkreśliła przyjaciółka bł. Jana Pawła II.

"Niedziela" 47/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl