Nowe sanktuarium Jana Pawła II w USA

Ks. Cezary Chwilczyński

Nowe sanktuarium bł. Jana Pawła II ogłoszono w Stanach Zjednoczonych. Do rangi sanktuarium podniesiony został kościół polsko-amerykańskiej parafii pw. św. Teresy w Linden na terenie archidiecezji Newark. Erygowania sanktuarium dokonał 29 września br. abp John Myers.

Kościół św. Teresy w Linden był od lat miejscem kultu i modlitwy za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. W świątyni znajdują się relikwie Papieża Polaka i pamiątki, ofiarowane podczas wizyt w parafii przez kard. Stanisława Dziwisza, m.in: krew i włosy Błogosławionego, piuska, muzet (peleryna papieska), różaniec. Podczas uroczystości ogłoszenia sanktuarium abp Myers ofiarował ornat, w którym papież Jan Paweł II odprawiał Msze św. podczas pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych w 1995 r.

Abp Myers powiedział: – Jan Paweł II miał duży wpływ na życie naszej archidiecezji Newark. Podczas pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych odwiedził katedrę w Newark i podniósł ją do godności bazyliki mniejszej. Osobiście, jak wielu wiernych, mam szczególne nabożeństwo do bł. Jana Pawła II. Wierzę, że był to pasterz i człowiek na miarę naszych czasów i z pewnością będzie w przyszłości nazywany Janem Pawłem Wielkim. Polacy mieszkający w New Jersey stanowią znaczącą część naszej archidiecezji. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość posługi w tej archidiecezji, także wśród Polaków. Papież Jan Paweł II mianował mnie biskupem i arcybiskupem; to daje mi kolejny powód, aby być mu wdzięcznym. Sanktuarium bł. Jana Pawła II jest naszym hołdem za pontyfikat Papieża i ufam, że w tym miejscu będzie się na nowo odkrywać nauczanie Ojca Świętego, które nam zostawił przez 27 lat lat swojego pontyfikatu.

Swoje pozdrowienia dla uczestników uroczystości przekazał Ojciec Święty Franciszek, a Penitencjaria Apostolska nadała dla sanktuarium przywilej uzyskiwania odpustów zupełnych. Franciszek spodziewa się, iż to szczególne miejsce kultu bł. Jana Pawła II stanie się mocnym światłem wiary w Stanach Zjednoczonych w trzecim tysiącleciu.

Idea powstania sanktuarium realizowana była przez kustosza sanktuarium – ks. Mirosława Króla we współpracy z kard. Stanisławem Dziwiszem. W liście skierowanym do uczestników uroczystości Metropolita Krakowski wskazał na wielkie wyzwanie, jakie staje przed duszpasterzami nowego sanktuarium, przy którym działa już biuro Fundacji Przyjaciół bł. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Ks. Król pełni również, z nominacji kard. Dziwisza, funkcję prezesa Fundacji Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych i jest wielkim czcicielem bł. Jana Pawła II, z którym wielokrotnie spotykał się osobiście. On to w ostatnich latach wraz ze wspólnotą parafialną rozwijał kult Papieża Polaka w Stanach Zjednoczonych.

W uroczystości ogłoszenia sanktuarium wziął udział Tomasz Adamek, znany polski bokser mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który powiedział: – Bardzo się cieszę, że w Linden powstało sanktuarium bł. Jana Pawła II. Jest to dla nas powód do wielkiej dumy i pamięci o naszym wielkim Rodaku. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie się tu spotykać i modlić do Boga za jego wstawiennictwem. Osobiście często sam modlę się przez wstawiennictwo Jana Pawła II.

O znaczeniu nowego sanktuarium na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych niech świadczy fakt, iż na pierwsze uroczystości odpustowe 22 października przybył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej abp Edward Nowak z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Uroczystość poprzedziły tygodniowe przygotowania: Msze św., adoracje, wykłady, przedstawienia teatralne i koncerty religijne chórów polonijnych.

* * *

Wydarzenie ogłoszenia sanktuarium bł. Jana Pawła II w naszej parafii jest dla nas wielkim zaszczytem i zobowiązaniem. Od lat modlimy się za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i jego nauczanie jest nieustannie obecne w naszej posłudze duszpasterskiej. Obserwuję, jak wielu Polaków, a także Amerykanów, Filipińczyków, Meksykanów i wiele innych narodowości modli się za przyczyną papieża Jana Pawła II w naszej świątyni. Moim pragnieniem jest, aby to nowe sanktuarium było w tej części Stanów Zjednoczonych szczególnym ośrodkiem myśli i refleksji nad nauczaniem Ojca Świętego.

"Niedziela" 45/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl