Oddany Bogu i Ojczyźnie

Urszula Buglewicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20 października br. uroczyście rozpoczął 96. rok akademicki. Wielkie święto na najstarszej uczelni w Lublinie przebiegało pod znakiem obecności abp. Józefa Michalika, metropolity przemyskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Honorowy gość przewodniczył inauguracyjnej Mszy św. oraz otrzymał tytuł „Deo et Patriae deditus” (Oddany Bogu i Ojczyźnie). Decyzję o uhonorowaniu abp. Józefa Michalika tytułem nawiązującym do zawołania umieszczonego w godle uniwersytetu Senat KUL podjął 25 kwietnia br. Jak uzasadniono, laureat od dziesięcioleci wzywa do kultywowania związków polskiej kultury z chrześcijaństwem i do opierania życia społecznego na trwałych zasadach moralnych, apeluje o ochronę instytucji rodziny, o uznanie godności życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju, a także promuje postawę przebaczenia opartego na prawdzie i z troską angażuje się w formację młodzieży. - Myślę, że niewielu jest ludzi, którzy byliby tak oddani Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie jak abp Józef Michalik - mówił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL.

Ks. prof. Piotr Stanisz, prezentujący sylwetkę laureata, podkreślał, że podstawowym znakiem oddania Bogu i Ojczyźnie jest poświęcenie im swojej życiowej posługi. Ukazał abp. Józefa Michalika najpierw jako promotora idei pojednania naszego narodu z sąsiednimi narodami oraz jako promotora idei opierania życia poszczególnych ludzi i wspólnot na trwałych wartościach wynikających z Ewangelii. Ks. prof. Stanisz nazwał też abp. Michalika „promotorem idei wytrwałego starania się o lepsze jutro, rozświetlone nauką Chrystusa”. - Podstawowym warunkiem pomyślnej przyszłości jest budowanie na trwałych wartościach, rozpoznawanych dzięki Ewangelii, dlatego wśród priorytetów naszych czasów Ksiądz Arcybiskup wymienia m.in.: troskę o prawdziwą wiarę, pamięć o chrześcijańskim dziedzictwie Europy, a także przekonanie, że jedyną właściwą drogą dla człowieka jest powracanie do niezmiennych i trwałych wartości, do których należy w szczególności ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci, ludzka godność i właściwie pojmowana wolność oraz rodzina rozumiana jako trwały i otwarty na życie związek mężczyzny i kobiety - wyliczał Ksiądz Profesor.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. przewodniczący KEP zwrócił uwagę na podłoże kryzysu cywilizacji chrześcijańskiej (ale nie wiary), obserwowanego w Europie. - W wielkiej mierze kryzys uwarunkowany jest redukcyjnym spojrzeniem na człowieka i próbą pozbawienia go nierozerwalnego związku ze Stwórcą. - Żyjemy w czasach, kiedy tak często trzeba bronić człowieka przed nim samym, a trzeba to czynić, ilekroć człowiek przekreśla samego siebie, depcząc prawa natury, ilekroć zło nazywa dobrem, a bunt przeciwko prawom Bożym nazywa wolnością. Tu ujawnia się wielka i twórcza rola katolickiego uniwersytetu i katolickiego laikatu, który broni życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I broni przed „nową religią”, pamiętając o prawach dziecka do przyjścia na świat w rodzinie złożonej z ojca i matki, i broni dziecka przed każdym zgorszeniem - podkreślał.

Na nowy rok nauki i pracy abp Józef Michalik życzył uniwersytetowi, by wychowywał dla rodzin, zakładów pracy, Kościoła i Ojczyzny gigantów myśli i ducha, czyli świętych. - To są ludzie pełnego człowieczeństwa, którego świat tak bardzo potrzebuje - powiedział.

"Niedziela" 43/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl