Fatima w Rzymie i na całym świecie

Lidia Dudkiewicz

Obchodzony 12-13 października 2013 r. Dzień Maryjny Roku Wiary rozpoczął się nabożeństwem maryjnym na Placu św. Piotra w Rzymie, potem odbyło się czuwanie modlitewne w rzymskim sanktuarium Matki Bożej Miłości. Finał Dnia Papieskiego stanowiło zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Franciszka

Z okazji Dnia Maryjnego obchodzonego 12-13 października 2013 r., do Rzymu została przywieziona z Portugalii oryginalna figura Matki Bożej Fatimskiej. Z rzymskiego lotniska do Watykanu figura dotarła wojskowym helikopterem, który wylądował w Ogrodach Watykańskich, u stóp figury Matki Bożej Częstochowskiej, która od pontyfikatu Jana Pawła II stoi na watykańskim lądowisku. Figura Matki Bożej Fatimskiej najpierw została zaniesiona do klasztoru „Mater Ecclesiae”, gdzie jako pierwszy modlił się przed nią Benedykt XVI. Następnie w Domu św. Marty powitał ją papież Franciszek. Z kolei w asyście watykańskiej żandarmerii i Gwardii Szwajcarskiej figura pielgrzymowała wśród wiernych przybyłych na Plac św. Piotra, gdzie odbyła się maryjna modlitwa, nazwana Drogą Matki (Via Matris).

Swoim „tak” Maryja otworzyła drzwi Bogu

Ojciec Święty Franciszek w rozważaniu podczas nabożeństwa na Placu św. Piotra przy figurze Matki Bożej Fatimskiej mówił o Maryi jako Matce wiary każdego z nas. Wskazał, że rozwiązuje Ona węzeł grzechu, który został zawiązany przez nieposłuszeństwo Ewy. - Dla Bożego miłosierdzia nie ma rzeczy niemożliwych! Nawet najbardziej skomplikowane węzły rozwiązują się z pomocą Jego łaski. A Maryja, która swoim „tak” otworzyła drzwi Bogu, by rozwiązać węzeł dawnego nieposłuszeństwa, jest Matką, która cierpliwie i czule prowadzi nas do Boga, aby rozwiązał węzły naszej duszy swym ojcowskim miłosierdziem.

Papież Franciszek wskazał, że Maryja, jako dobra Matka, uczy nas pielgrzymowania w wierze.

Maryja zawsze prowadzi do Jezusa

Po nabożeństwie na Placu św. Piotra figura Matki Bożej Fatimskiej została przetransportowana helikopterem do sanktuarium Matki Bożej Miłości w Rzymie (Madonna del Divino Amore). Tam odbyło się czuwanie modlitewne w łączności z papieżem Franciszkiem, który skierował do całego świata wideoprzesłanie. Pozdrowił wszystkich pielgrzymów obecnych w rzymskim sanktuarium oraz połączonych telemostem, zgromadzonych w sanktuariach maryjnych w: Lourdes, Nazarecie, Luján, Velankanni, Akita, Nairobi, Banneux, Częstochowie, Waszyngtonie i Aparecidzie. Wyznał, iż czuje się zjednoczony pod spojrzeniem Maryi Dziewicy ze wszystkimi uczestnikami czuwania modlitewnego. Zapewnił, że Maryja spogląda na każdego „jak Matka, z czułością, miłosierdziem, miłością”. - Spojrzenie! Jak jest ważne! Jak wiele można wypowiedzieć przez spojrzenie! - mówił Ojciec Święty. - Przywiązanie, zachętę, współczucie, miłość, ale też zarzut, zazdrość, pychę, a nawet nienawiść. Często spojrzenie wyraża więcej niż słowa albo mówi to, czego słowa nie mogą lub nie odważą się wypowiedzieć. Zwrócił uwagę, że Maryja swoim wzrokiem wskazuje na Jezusa i prowadzi do Jezusa, gdyż tylko w Nim jest zbawienie. Zachęca nas do dawania świadectwa o Jezusie. Papież Franciszek zakończył swoje wideoprzesłanie słowami: - O Maryjo, daj nam odczuć Twój wzrok Matki, prowadź nas do Twojego Syna, spraw, abyśmy nie byli chrześcijanami „na pokaz”, ale takimi, którzy potrafią „zakasać rękawy”, by wraz z Twoim Synem Jezusem budować Jego królestwo miłości, radości i pokoju.

Różaniec transkontynentalny

W różańcowym telemoście dziesięciu sanktuariów maryjnych świata uczestniczyli również Polacy zebrani na Jasnej Górze. Pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, prowadzili drugą tajemnicę radosną Różańca Świętego. Modlitwę różańcową świata ubogacono śpiewami i świadectwami, ukazującymi radość życia w zjednoczeniu z Jezusem, w braterstwie, przebaczeniu i wzajemnej miłości. Świadectwa składali ludzie doświadczeni przez życie, a zarazem szczególnie dotknięci przez Boga. Był wśród nich lekarz ginekolog, promujący kiedyś antykoncepcję i sterylizację, należący do masonerii, który nawrócił się w Lourdes. Aktor Pietro Sarubbi, grający rolę Barabasza w filmie „Pasja” Mela Gibsona, zwierzył się, jak w oczach drugiego aktora, grającego rolę Jezusa, spotkał się ze spojrzeniem samego Jezusa. Wstrząsająca była opowieść na temat walki o życie Darleine Dorothée z Rwandy, kraju umęczonego krwawą wojną plemienną. Syryjska rodzina złożyła świadectwo o prześladowaniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Chiara Amirante natomiast dowodziła, jak miłością można burzyć mury obojętności, przez które dusza jest więziona w śmiertelnej samotności. Opowiedziała, jak wyrywała z piekła śmierci ludzi uzależnionych od narkotyków, alkoholu, seksu, pogrążonych w depresji, których poszukiwała w nocy na ulicach Rzymu.

Te świadectwa ukazały problemy, które przygniatają współczesnego człowieka w sytuacji, gdy świat niesie wojny, prześladowania i zachęca do życia tak, jakby Boga nie było.

Po zakończeniu różańcowego transkontynentalnego telemostu modlitewne czuwanie trwało jeszcze przez całą noc. 13 października rano, po przybyciu do sanktuarium Matki Bożej Miłości pieszej pielgrzymki z Rzymu, została odprawiona Msza św. przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Potem figurę przewieziono na Plac św. Piotra, gdzie miało miejsce najważniejsze wydarzenie Dnia Maryjnego - zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny przez papieża Franciszka.

"Niedziela" 42/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl