„Głosić Chrystusa wszystkim”

Margita Kotas

Pod hasłem „Głosić Chrystusa wszystkim” po raz 17. pielgrzymowali na Jasną Górę pracownicy i czytelnicy Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Tegoroczne hasło pielgrzymki wpisało się mocno w działalność papieża Franciszka, który przypomina całemu Kościołowi, że Chrystusa trzeba głosić wszystkim. Pielgrzymka odbyła się w sobotę 21 września, kilka dni po Niedzieli Środków Społecznego Przekazu, dlatego jej treść stanowiło m.in. wydane na tę okazję Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI, zatytułowane „Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji”.

Pielgrzymka zgromadziła liczne grono pracowników, redaktorów i dziennikarzy „Niedzieli”, w tym przedstawicieli 19 edycji diecezjalnych, a także wiernych czytelników, sympatyków i przyjaciół Tygodnika oraz finalistów konkursu „List w Roku Wiary. Przekazujmy Ewangelię”.

Głównym punktem była uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej, zakończona Aktem Zawierzenia Matce Bożej wspólnoty i dzieła „Niedzieli”. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy z Częstochowy Antoni Długosz. Duchowo uczestniczył oraz błogosławił pracownikom i czytelnikom „Niedzieli” metropolita częstochowski abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, nieobecny z powodu choroby; pielgrzymi pamiętali o Księdzu Arcybiskupie przy ołtarzu jasnogórskim. Wśród kapłanów koncelebrujących pielgrzymkową Mszę św. byli księża odpowiedzialni za edycje diecezjalne „Niedzieli” oraz księża będący wiernymi czytelnikami i przyjaciółmi pisma.

Słowa powitania jako pierwszy skierował do zgromadzonych przedstawiciel Jasnej Góry - o. Albert Szustak OSPPE. Wszystkich, którzy przez apostolstwo słowa głoszą chwałę Maryi, zaprosił do wspólnej modlitwy dziękczynnej i błagalnej, „prosząc Maryję Matkę Słowa Wcielonego, aby wypraszała łaskę prawdy i odwagi w służbie słowa”. Z kolei redaktor naczelny „Niedzieli” ks. inf. Ireneusz Skubiś skierował słowa wdzięczności do wszystkich przybyłych, szczególnie zaś do pielgrzymów, którzy licznie dotarli autokarami z archidiecezji łódzkiej, m.in. z Gomulina, oraz z diecezji sosnowieckiej, z parafii Trzebiesławice.

W homilii bp Antoni Długosz przypomniał, że w przeżywanym Roku Wiary każdy z nas powinien zapytać siebie, jakie daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zwrócił uwagę, iż wszyscy jesteśmy powołani, aby głosić Chrystusa. Nie wystarczy jednak pięknie mówić o Panu Jezusie, trzeba być przede wszystkim Jego świadkiem. Bp Długosz podkreślił, że „Niedziela” jest także świadkiem Jezusa Chrystusa. Jej twórcy oraz czytelnicy powinni zatem dawać swoim życiem świadectwo wiary.

- Przychodzimy na Jasną Górę w duchu modlitwy. Przychodzimy do Tej, która jest Dowódcą, by zdać raport z naszej działalności. Do Niej przynosimy nasze troski i nadzieje - mówił ks. inf. Ireneusz Skubiś na chwilę przed odnowieniem Aktu Zawierzenia „Niedzieli”. Podkreślił, że Matka Boża jest Główną Redaktorką „Niedzieli”. - Jej słuchamy. Przykładamy ucho do murów Jasnej Góry, które przemawiają tonami odległych dziejów i naszych czasów, i nasłuchujemy, aby o najważniejszych sprawach Kościoła, Ojczyzny i świata mówić prawdę naszym czytelnikom - wyjaśnił ks. Skubiś. Podziękował Jasnej Górze za wierność Bogu i Ojczyźnie.

Słowa zawierzenia z wielkim przejęciem odmawiał obecny wśród uczestników pielgrzymki o. Jerzy Tomziński OSPPE, wielki czciciel Pani Jasnogórskiej, wieloletni redaktor i jasnogórski korespondent „Niedzieli”. Do Mszy św. służyli alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Spotkanie liturgiczne animował o. Kamil Szustak OSPPE.

Drugi etap pielgrzymki miał miejsce w auli redakcji „Niedzieli”, gdzie Redaktor Naczelny wręczył medale „Mater Verbi” osobom zasłużonym dla Tygodnika. Pośmiertnie zostali wyróżnieni: Krzysztof Pośpiech, muzyk, dyrygent, pedagog, animator kultury; prof. zw. dr hab. Zygmunt Zagórski, filolog polski, wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim, członek towarzystw naukowych oraz dr inż. Adam Banaszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie, wieloletni współpracownik „Niedzieli”. Do tegorocznych laureatów medalu „Mater Verbi” należą m.in.: ks. prof. Andrzej Zwoliński, jeden z najwybitniejszych polskich teologów zajmujących się współczesnymi zjawiskami społecznymi; 99-letni ks. prał. Józef Strączek, od 87 lat wierny czytelnik „Niedzieli”; ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, profesor KUL, były redaktor „Niedzieli Lubelskiej”; prof. n. hum. Jan Żaryn, historyk, nauczyciel akademicki, redaktor naczelny „wSieci Historii”; prof. dr hab. n. medycznych Zdzisław Jan Ryn, b. ambasador RP w Chile i Argentynie, lekarz psychiatra, od 2011 r. prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego; ks. prał. Józef Maj, b. proboszcz parafii św. Katarzyny w Warszawie, duszpasterz akademicki, zaangażowany na rzecz demokracji; o. Ignacy Rękawek OSPPE, kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego; ks. Wojciech Mikulski z Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia SA; Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, współpracujące z „Niedzielą” w zakresie organizowania akcji duszpasterskich; Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie, doskonale współpracujące z „Moim Pismem Tęcza”.

Najwyższym odznaczeniem Tygodnika Katolickiego „Niedziela” - statuetką „Sursum Corda” uhonorowany został senator Grzegorz Bierecki, prezes Światowej Rady Unii Kredytowych, który podczas spotkania w auli przedstawił prezentację: „Miejsce i rola kas kredytowych wśród instytucji finansowych”. Na wstępie zaznaczył, że chociaż wymieniono wiele jego funkcji i tytułów, przybył na pielgrzymkę „Niedzieli” przede wszystkim jako jej wierny czytelnik.

Wśród obdarowanych znalazł się niespodziewanie również Redaktor Naczelny, który z rąk Tadeusza Głomba, reprezentującego Asocjację „ANNA”, otrzymał statuetkę Honorowy Ambasador Idei „Biegi 31000 JPII na Olimpiadę 2020 w Międzynarodowym Roku Jana Pawła II Wielkiego”.

Pielgrzymkowe spotkanie w redakcyjnej auli wzbogacili występami: częstochowska diakonia muzyczna „Oblubienica Ducha Świętego” i Dominik Fijałkowski, utalentowany młodzieniec ze Świebodzina, który zaśpiewał solo oraz z towarzyszeniem siostry i rodziców.

"Niedziela" 39/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl