Katecheza papieża Franciszka

Kościół jak matka wskazuje dzieciom drogę

(Red./KAI)

Papież Franciszek 18 września br. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Watykanie mówił o Kościele jako naszej matce, kontynuując rozważania, które rozpoczął tydzień wcześniej.

Ojciec Święty zaznaczył, że dobra matka uczy nas, jak dobrze przejść przez życie. Podobnie czyni Kościół, nauczając Dekalogu, który - jak podkreślił - jest owocem miłości Boga. Zachęca on nas, „byśmy nie czynili sobie bożków materialnych, które nas z kolei zniewalają, abyśmy pamiętali o Bogu, abyśmy szanowali rodziców, byli uczciwi, szanowali drugiego człowieka... Spróbujcie tak je postrzegać i traktować, jakby były słowami, pouczeniami, jakie daje mama, by dobrze przeżyć życie. Matka nigdy nie naucza tego, co jest złe, chce jedynie dobra swoich dzieci. I tak też czyni Kościół” - stwierdził papież Franciszek.

Ojciec Święty zauważył, że kiedy dzieci dorosną i dochodzą do samodzielności, to czasami się gubią. Jednak mama w każdej sytuacji zachowuje cierpliwość, by im towarzyszyć, a kiedy popełnią błędy, zawsze umie je zrozumieć, być blisko nich, żeby pomóc. Przypomniał, że nawet jeśli dzieci trafią do więzienia, ich mamy nadal je kochają, pomimo doznawanych upokorzeń. Taki jest też Kościół. - Jest miłosierną matką, która rozumie, stara się zawsze pomóc, dodać otuchy, także dzieciom, które pobłądziły i błądzą, nigdy nie zamyka bram domu. Nie osądza, lecz daje Boże przebaczenie, daje miłość Boga, która zachęca do podjęcia drogi na nowo - także tym swoim dzieciom, które wpadły do głębokiej otchłani, nie lęka się wejścia w ich noc, aby dać nadzieję - powiedział Ojciec Święty.

- Matki potrafią także kołatać i prosić, przede wszystkim do bramy Bożego serca - zauważył. Modlą się bardzo za swoje dzieci, zwłaszcza za te najsłabsze, za najbardziej potrzebujące, za te, które obrały w życiu drogi niebezpieczne czy też błędne. Przypomniał przykład matki św. Augustyna - św. Moniki. Zachęcił mamy, by nadal modliły się za swoje dzieci. Dodał, że to samo czyni Kościół: „przez modlitwę umieszcza w rękach Boga wszystkie sytuacje swoich dzieci. Ufamy w moc modlitwy matki - Kościoła: Pan nie pozostaje nieczuły! Potrafi nas zawsze zadziwić, kiedy się tego nie spodziewamy! Matka - Kościół to wie!” - stwierdził papież Franciszek.

"Niedziela" 39/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl