Matka Boża wędruje po Polsce

Od parafii do parafii

O wędrówce Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej przez parafie diecezji toruńskiej z bp. Andrzejem Suskim rozmawia ks. Paweł Borowski

Matka Boża w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego od 26 sierpnia 2012 r. peregrynowała w diecezji toruńskiej. 15 września 2013 r. kończy ten etap swojej wędrówki. W związku z tym drukujemy wywiad z biskupem diecezji toruńskiej Andrzejem Suskim. Na dzień 21 września 2013 r. zaplanowane jest rozpoczęcie peregrynacji w diecezji ełckiej, która będzie trwać do 7 czerwca 2014 r.

KS. PAWEŁ BOROWSKI: - Jak Ksiądz Biskup ocenia mijający czas peregrynacji kopii Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji toruńskiej?

BP ANDRZEJ SUSKI: - Wielu diecezjan przeżywa to wydarzenie po raz pierwszy. Jest to dla nich szczególne spotkanie z Matką Bożą. Każdego roku bowiem wyrusza na to spotkanie do Częstochowy duża grupa pielgrzymów, przeważnie młodych. Tym razem Jasnogórski Wizerunek w wiernej kopii Królowej Polski przybywa do nas. Jestem świadkiem wielkiej radości i entuzjazmu wspólnot parafialnych, które przyjmują Maryję z najwyższymi honorami, wyrazami czci i miłości. Frekwencja wiernych na spotkaniach modlitewnych przeszła moje oczekiwania. Klimat duchowy tych spotkań można wyrazić słowami z Dziejów Apostolskich: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (2, 42).

- Ksiądz Biskup wędruje razem z Cudownym Wizerunkiem od parafii do parafii niczym pielgrzym, spotykając się z ludźmi, obserwując ich reakcje. Czy można już mówić o owocach peregrynacji?

- Wraz z biskupem pomocniczym towarzyszymy Matce Bożej na trasie peregrynacji do parafii naszej diecezji. Wiemy, że peregrynacja odbywa się w szczególnym czasie - w Roku Wiary, obchodzonym w Kościele powszechnym. Dlatego jej hasłem przewodnim są słowa: „Maryjo, prowadź nas drogą wiary”, czyli drogą zawierzenia Panu Bogu, przyjęcia za prawdę Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii oraz życia według tej prawdy. Na tej drodze Maryja jest dla nas Przewodniczką, gdy mówi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38), a także kiedy dzieli się swoją wiarą z nami: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
Owocem tej peregrynacji jest zatem ożywienie wiary, które znajduje wyraz w licznej obecności wiernych przy obrazie Matki Bożej, w duchowym przygotowaniu przez rekolekcje, w zawierzeniach zapisanych i złożonych do stągwi, nawiązujących do wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Odnowa w wierze znajduje także zewnętrzny wyraz w licznych spowiedziach i Komuniach św., w modlitwach i czuwaniach przy Obrazie, w naprawianiu więzi rodzinnych i w podejmowanych dziełach charytatywnych. Trudno rozeznać i przedstawić poszczególne owoce tej peregrynacji, ponieważ w większości rodzą się one w tajnikach dusz ludzkich. Jedno jest pewne: spotkania z Matką Bożą nie ograniczają się tylko do efektów zewnętrznych. Zapisują one w sercach przeżycia, które są jak ziarno siewne, a na owoce trzeba czasu, by wydało plon.

- Prosimy o przesłanie do diecezjan w związku z zakończeniem peregrynacji.

- Dziękujemy Bożej Matce, która jako Pomoc Nieustająca jest Patronką naszej diecezji, za ten czas łaski i spotkanie z Nią na naszej ziemi. Pozwólmy Maryi, by prowadziła nas drogą wiary w czasach poważnych zagrożeń dla naszej chrześcijańskiej tożsamości. Wiary żywej, przekładającej się na nasze życie. Wiary mężnej, która zawsze jednoznacznie staje po stronie Chrystusa i Ewangelii. Wiary radosnej i apostolskiej, która umacnia się, gdy jest przekazywana.

"Niedziela" 37/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl