Warszawa

W 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W przeddzień 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Mszy św. sprawowanej pod pomnikiem upamiętniającym bohaterski zryw mieszkańców stolicy przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Mszę św. koncelebrowali: biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, biskup polowy WP Józef Guzdek, warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus.

W homilii abp Migliore powiedział, że Powstanie Warszawskie, choć tragiczne i wyniszczające, to jednak jest wydarzeniem bardzo ważnym i symbolicznym dla historii tego wielkiego narodu polskiego. - Przybyliśmy na tę Mszę św., bo jest ona odprawiana w rocznicę wydarzenia, które chwyta za serce każdą kobietę i każdego mężczyznę: patriotyzm, miłość ojczyzny, przywiązanie do ważnych prawd i wartości, twórcza wierność filozofii życiowej, która sprawia, że zarówno jednostki, jak i społeczność polska są spełnioną wspólnotą narodową - stwierdził abp Migliore i dodał, że celebracja Eucharystii w przeddzień rocznicy przypomina o potrzebie słusznego i twórczego spojrzenia na człowieka, który żyje w zależności od Pana Boga.

"Niedziela" 32/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl