Trzecia Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę

Wspólna modlitwa o wzmocnienie wiary w Europie

(Red./BPJG)

Pod hasłem: „Odnowa duchowa z czystych źródeł” odbyła się w dniach 25-26 czerwca br. Trzecia Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę, w której uczestniczyło prawie 800 osób. Do Polski pielgrzymi przyjechali specjalnym pociągiem. Celem narodowych pielgrzymek Węgrów jest przypomnienie, że oba narody łączy wiara katolicka, historia i dzieje Zakonu Paulinów, który powstał na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski. Pielgrzymka Węgrów po raz trzeci była okazją do wspólnej modlitwy o wzmocnienie wiary w Europie i wyrazem przyjaźni polsko-węgierskiej.

Centralny punkt pielgrzymki stanowiła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, sprawowana pod przewodnictwem bp. Józsefa Tamása z Alba Iulia (w dzisiejszej Rumunii), gdzie znajduje się Csiksomlyó - największe na świecie sanktuarium maryjne Węgrów. Pielgrzymów powitał w języku węgierskim o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry, na którego ręce złożyli oni jako wotum kopię figury Matki Bożej z Csiksomlyó, w dowód wdzięczności za otrzymaną rok temu od paulinów kopię Obrazu Jasnogórskiego.

Sanktuarium maryjne narodu węgierskiego w Csiksomlyó w Siedmiogrodzie na terytorium Rumunii prowadzą franciszkanie. W specjalnym przesłaniu na uroczystość przekazania figury prowincjał franciszkanów o. Orbán Szabolcs napisał: „Niech wzajemna wymiana kopii cudownego wizerunku i cudownej figury umocni relacje pomiędzy obydwoma sanktuariami, niech wszystkim ludziom dobrej woli przypomina o naszych chrześcijańskich korzeniach i przyjaźni polsko-węgierskiej”.

O. Botond Bátor, przełożony węgierskiej prowincji paulinów, zwrócił uwagę, że dziś w Europie konieczna jest jedność zwłaszcza na modlitwie. - Myślę, że teraz w Europie najbardziej potrzebujemy wzajemnej pomocy. Ta pomoc to powiązanie przede wszystkim na płaszczyźnie wiary. Zaczęliśmy je trzy lata temu i musimy kontynuować - powiedział.

Bp Miklós Beer, ordynariusz diecezji Vác, zauważył, że przyjazd na Jasną Górę w Roku Wiary ma szczególne znaczenie w pogłębieniu i umocnieniu miłości do Boga. - W Roku Wiary przyświeca nam intencja, by naśladując ojców, umacniać wiarę i to, co łączyło narody polski i węgierski, jak święci: św. Kinga, św. Jadwiga czy bł. Jan Paweł II. Bp Beer był proboszczem parafii w Márianosztra, skąd paulini przybyli na Jasną Górę. To dlatego, jak podkreślił, bardzo pragnął przybyć do sanktuarium na Jasną Górę.

Podczas pielgrzymki Węgrzy złożyli wieńce przy Studni bł. Euzebiusza - Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i przy Epitafium Smoleńskim. W programie była też Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich oraz koncert w sali o. Kordeckiego. Pielgrzymi z Węgier uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i wieczornym czuwaniu modlitewnym. 26 czerwca rozważanie poprowadził o. Botond Bátor. Jak co roku, opieką i pomocą obok o. Romana Majewskiego służył pielgrzymom o. Marian Waligóra z Jasnej Góry, który również zna język węgierski.

Pielgrzymi udali się z Jasnej Góry do Krakowa, gdzie nawiedzili Wawel oraz sanktuarium w Łagiewnikach.

Po raz pierwszy Węgrzy z narodową pielgrzymką przybyli na Jasną Górę w 2011 r., by symbolicznie przekazać Polsce przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

"Niedziela" 27/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl