I Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

Żyć w rytmie pacierzy różańcowych

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Pod hasłem: „Żywy Różaniec Maryjną Szkołą Wiary” z udziałem kilkunastu tysięcy osób odbywała się w sobotę 1 czerwca br. na Jasnej Górze I Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. Pielgrzymce przewodniczył abp Wacław Depo, będący od roku delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Żywego Różańca. Witając różańcowych pielgrzymów, stwierdził, że są oni nie tylko fenomenem, zjawiskiem socjologicznym, ale skarbem Kościoła. Mszę św. dla członków Żywego Różańca koncelebrowało ok. 200 księży. To wielkie modlitewne spotkanie było okazją do błagania o rozbudzenie wśród Polaków miłości do modlitwy różańcowej.

Abp Depo w wygłoszonym kazaniu uświadomił pielgrzymom, że dar Żywego Różańca jest rzeczywistą Maryjną Szkołą Wiary, obejmującą wydarzenia życia każdego z nas. - Dlatego prośmy Maryję, aby rytm pacierzy różańcowych odmierzał czas naszego życia, a zarazem naszej jedności i wierności Bożym planom - podkreślił. - To z wiary Kościoła na polskiej ziemi i z bogactwa darów Ducha Świętego zrodziła się misja odnowienia oblicza polskiej rodziny poprzez modlitwę różańcową - mówił abp Depo.

Zwrócił uwagę na gorące problemy współczesności i liczne zagrożenia godzące w naturalny porządek świata. Przestrzegał przed grzechem samowystarczalności, który udaje dobro i wolność poza Bogiem. Zagraża nam kłamstwo, które udaje prawdę i sprzeciwia się Bożym prawom - mówił. Jako przykład wskazał ideologię gender, zacierającą granice płci, a tym samym niszczącą rodzinę, i odcinającą Europę od chrześcijańskich korzeni i fundamentów cywilizacji życia. - Nie trzeba być naukowcem, wystarczy tylko zdrowy rozum i poczucie odpowiedzialności, aby rozpoznać zagrożenia tkwiące w tej ideologii - mówił abp Depo. Przytoczył wypowiedź prof. Gabriele Kuby, która w kwietniu 2013 r. na konferencji w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, dotyczącej standardów edukacji seksualnej w Europie opracowanych przez niemieckie federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej, przestrzegała: - Tak naprawdę w podstawówce i od przedszkola dzieci zaczyna się uczyć, że wszystkie praktyki seksualne są w porządku, zaciera się granica między dobrem a złem. Władza genderystów jest gigantyczna, to władza polityczna i finansowa na rzecz deregulacji, czyli rozwiązania norm seksualnych. Nasza cudowna kultura wyrosła z chrześcijańskiej tradycji pojęcia rodziny, teraz jest to świadomie niszczone. To nowy totalitaryzm, który jest groźny, tym bardziej że sprzedaje się w ubraniu wolności i pokoju. Dlatego trzeba podejmować działania broniące wartości chrześcijańskich, rodziny, małżeństwa i życia. Mamy obowiązek stawiania oporu. Genderyzm musi paść wskutek opozycji, ponieważ mamy serce i zdrowy rozsądek, które zmuszają nas do działania. Ale im dłużej milczymy, tym wyższą cenę zapłacimy.

Krajowym moderatorem Żywego Różańca jest ks. Szymon Mucha. Jego zdaniem, pielgrzymka zawsze jest okazją do umocnienia róż różańcowych. Przypomniał, że początek dała im służebnica Boża Paulina Jaricot. Zapowiedział, że w Tygodniu Misyjnym, który co roku obchodzony jest w październiku, w każdej parafii w Polsce Żywy Różaniec zgromadzi się na wspólnej modlitwie różańcowej z dziękczynieniem za łaski, z prośbą o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i z modlitwą o beatyfikację służebnicy Bożej Pauliny Jaricot. Poinformował także, że przygotowywany jest ceremoniał Żywego Różańca oraz że pismem formacyjnym Żywego Różańca będzie miesięcznik „Różaniec”, wydawany przez Siostry Loretanki w Warszawie. Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej polskiej parafii.

Na pielgrzymce obecni byli m.in.: o. Stanisław Przepierski - moderator kół Żywego Różańca archidiecezji warszawskiej, ks. Jacek Gancarek - moderator Kół Żywego Różańca archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele redakcji miesięcznika „Różaniec” Sióstr Loretanek z Warszawy oraz Papieskich Dzieł Misyjnych. Pielgrzymce towarzyszył hymn Kół Różańcowych w Polsce, z tekstem napisanym przez bp. Józefa Zawitkowskiego z Łowicza i muzyką ks. prof. Wiesława Kądzieli. Oprawę Eucharystii zapewnił chór z parafii św. Andrzeja w Łęczycy (diecezja łowicka).

Jednym z punktów pielgrzymki był program słowno-muzyczny o słudze Bożej Paulinie Jaricot. Program przygotował Żywy Różaniec z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (diecezja radomska), a wystąpił zespół rodzinny Anety i Dariusza Kosmowskich z ich 5-letnią córeczką Natalką.

"Niedziela" 24/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl