Ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL-u:

Jego wykłady są świadectwem głębokiego zaangażowania w życie Kościoła

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wspominając zmarłego kard. Stanisława Nagyego, wyjaśnia, że jego związek z tą uczelnią datuje się od 1950 r. - najpierw jako studenta, później jako pracownika naukowego na Wydziale Teologii KUL. Zawsze był głęboko związany i zaangażowany w życie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, identyfikował się z ideą uniwersytetu katolickiego oraz był promotorem KUL-u za granicą.

- Dzięki prestiżowi naukowemu nawiązywał liczne kontakty z różnymi ośrodkami naukowymi, głównie włoskimi, francuskimi i belgijskimi, utrwalając pozycję naszego uniwersytetu w zagranicznych kręgach myśli katolickiej - powiedział ks. prof. Dębiński.

Zwrócił uwagę, że kard. Nagy „bronił praw Kościoła do wolności działania i praw człowieka wierzącego do wolności słowa, sumienia i publicznego wyznawania swej wiary”.

(KAI)

"Niedziela" 24/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl