Sukces „Niedzieli” i o. Jerzego Tomzińskiego na Festiwalu Filmowym w Niepokalanowie

(Red.)

Najstarszy ojciec paulin - żywa historia Kościoła w Polsce i Jasnej Góry - jest bohaterem programu telewizyjnego pt. „Ojciec Jerzy Tomziński, ostatni żyjący polski Ojciec Soboru Watykańskiego II”. Program - zrealizowany przez Studio Telewizyjne „Niedzieli” w oparciu o audiowizualny zapis rozmowy, którą z o. Jerzym Tomzińskim przeprowadziła red. Lidia Dudkiewicz z okazji przypadającej w 2012 r. 50. rocznicy otwarcia II Soboru Watykańskiego - został nagrodzony na XXVIII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2013”. „Niedziela” otrzymała trzecią nagrodę w kategorii: programy telewizyjne. Autorem programu jest Jolanta Pałasz, a producentem - Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Materiał zmontował Grzegorz Gadacz. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy: „Za przedstawienie i przybliżenie bardzo ważnych zagadnień związanych z historią przygotowania do II Soboru Watykańskiego, którego był uczestnikiem, oraz wyjaśnienie nieprawdziwie przedstawianych czy interpretowanych dokumentów i stanowisk Kościoła”.

Pierwszą nagrodę na Festiwalu w Niepokalanowie w kategorii programy telewizyjne otrzymali Urszula Pruska i Krzysztof Żurowski z telewizyjnego cyklu „My, Wy, Oni” - za programy, których producentem jest Redakcja Programów Katolickich TVP. Drugą nagrodę przyznano Redakcji Programów Katolickich, Kraków.

Na Festiwal w Niepokalanowie, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 11 maja 2013 r., zgłoszono 158 filmów z 13 krajów świata.

"Niedziela" 20/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl