„Od Oceanu do Oceanu" w obronie życia

Świadectwo wiary od Władywostoku do Fatimy

(akw)

W Sali Rycerskiej na Jasnej Górze 25 kwietnia br. została otwarta wystawa fotograficzna pt. „Od Oceanu do Oceanu – pierwszy etap peregrynacji kopii Ikony Częstochowskiej przez świat w obronie życia”. Peregrynacja objęła do tej pory 24 kraje Azji i Europy. „Niedziela” pisała już obszernie o tym niezwykłym międzynarodowym dziele, zorganizowanym przez środowiska pro-life w intencji obrony życia. W otwarciu wystawy na Jasnej Górze uczestniczyli abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, bp Jan Wątroba z Częstochowy, o. Zachariasz Jabłoński – definitor generalny Zakonu Paulinów oraz Ewa Kowalewska – koordynatorka projektu i przedstawicielka Human Life International. Licznie przybyły członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, od początku wspierające inicjatywę „Od Oceanu do Oceanu”.

Ewa Kowalewska przypomniała, że peregrynacja rozpoczęła się 28 stycznia 2012 r. na Jasnej Górze spotkaniem obrońców życia z 18 krajów, przyłożeniem kopii do Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz jej poświęceniem, którego dokonał abp Stanisław Nowak. Przedstawione na wystawie zdjęcia dokumentują wszystkie etapy podróży od Władywostoku do portugalskiej Fatimy.

– Kiedy przygotowywaliśmy tę peregrynację, nie przypuszczaliśmy, że odbędzie się ona w Roku Wiary – mówiła Ewa Kowalewska. – Widocznie jednak Matka Boża chciała, aby to był Rok Wiary. Trudno wyobrazić sobie bardziej wymowne świadectwo wiary milionów ludzi, którzy przychodzą modlić się przed Matką Bożą w obronie cywilizacji życia.

Chociaż nie liczby są tu najważniejsze, organizatorzy obliczyli, że trasa dotychczasowej peregrynacji liczy 65 tys. km, w jej trakcie rozdano 250 tys. ulotek z wizerunkiem Matki Bożej Częs-tochowskiej i Aktem powierzenia Jej ochrony cywilizacji życia i miłości. Ikona nawiedziła 50 cerkwi prawosławnych, kilkaset świątyń katolickich, a także szkoły, szpitale, klasztory i więzienie.

Abp Wacław Depo wyraził uznanie Ewie Kowalewskiej i jej rodzinie w związku z przygotowaniem tak ważnej wystawy, obrazującej przebieg peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” i wspaniałe przyjęcie Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, jakie jej zgotowano w tak wielu krajach i miastach.

– Chciałbym tę dzisiejszą wystawę, tak jak i samo dzieło, nazwać w duchu Roku Wiary nowym przylgnięciem do Chrystusa przez pośrednictwo Maryi – mówił do zgromadzonych Metropolita Częstochowski. – Nie sposób nie przypomnieć tego podstawowego dla nas faktu, jakim było zetknięcie, czy jak to nazywamy – „święty pocałunek”, Cudownego Obrazu Matki Bożej z Kaplicy z obrazem peregrynującym od przeszło 50 lat. Ten „święty pocałunek” dzisiaj zostaje potwierdzony przez tę kolejną peregrynację, i tak jak mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński: Niech ona trwa nadal, niech ona idzie przez Polskę. A ona już nie tylko poszła przez Polskę, ale poszła przez Europę i świat. I tym samym dziękujemy dzisiaj Bogu za to, że w Roku Wiary, który przeżywamy, możemy pomnożyć radość nowego odkrywania tej przestrzeni serca i umysłu dla Boga, dla Chrystusa poprzez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej – podkreślił abp Depo.

O. Zachariasz Jabłoński stwierdził natomiast, że choć początkowo było trudno objąć wyobraźnią przestrzeń od Władywostoku do Fatimy, dzieło się dokonało. – Niech ta peregrynacja przedłuży się na inne kontynenty i przyniesie radość tym, którzy do tej pory byli zamknięci na Boże działanie i może nawet przeciwstawiali się życiu w różnej formie.

Te życzenia są bliskie realizacji. Jak poinformowali organizatorzy, w najbliższych miesiącach planowany jest II etap peregrynacji – w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

"Niedziela" 18/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl