Wydarzenia na Jasnej Górze i statystyki w roku 2012

Na podstawie Biura Prasowego Jasnej Góryi Radia Jasna Góra

Przegląd najważniejszych wydarzeń na Jasnej Górze w 2012 r., przygotowany przez o. Ignacego Rękawka – kustosza Sanktuarium Jasnogórskiego i o. Stanisława Tomonia – rzecznika Jasnej Góry wraz z Biurem Prasowym Jasnej Góry, został zaprezentowany 31 grudnia 2012 r. podczas uroczystych Nieszporów w Bazylice Jasnogórskiej.

Najważniejsze wydarzenia

Najbardziej wstrząsającym wydarzeniem minionego roku była profanacja Cudownego Obrazu Matki Bożej, dokonana na Jasnej Górze 9 grudnia. W Sanktuarium nadal trwa modlitwa ekspiacyjna za próbę zniszczenia Obrazu.

W grudniu rozpoczęły się prace przygotowawcze do montażu nowej kasety na Obraz Jasnogórski. Specjalna skrzynia z urządzeniami zapewniającymi odpowiedni mikroklimat dla wielowiekowej Ikony przygotowywana jest już od dawna. Po zainstalowaniu nowej kasety Obraz będzie znajdował się w warunkach podobnych do tych, jakie mają najwybitniejsze dzieła sztuki w najlepszych muzeach, całkowicie niezależnych od otoczenia.

W 2012 r. Jasna Góra z wielkim zaangażowaniem włączyła się w przypomnienie o konieczności wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu, zwłaszcza w dziele obrony życia, w związku z obchodzoną 25. rocznicą powstania w Polsce Ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tablica z tekstem Ślubów, których autorem jest prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, została poświęcona na Jasnej Górze 26 sierpnia. Wotywną tablicę umieszczoną przed wejściem do Kaplicy ofiarował Instytut Prymasa Wyszyńskiego w 70. rocznicę swego powstania.

Z Jasnej Góry wyruszyła w 2012 r. kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej szlakiem „Od Oceanu do Oceanu” w intencji obrony życia. Wędrówka rozpoczęła się w Rosji, przebiega przez Azję i Europę – ze Wschodu na Zachód. Matka Boża w kopii Jasnogórskiego Obrazu ma odwiedzić 23 kraje, pokonując 18 tys. km. Obraz Nawiedzenia został poświęcony i przyłożony do oryginału podczas uroczystości na Jasnej Górze 28 stycznia 2012 r. Peregrynacja obrazu Matki Bożej przygotowana została przez ruchy obrony życia, zrzeszone w Human Life International.

3 maja 2012 r. na ścianie naprzeciwko Kaplicy Cudownego Obrazu zostało odsłonięte epitafium przypominające o katastrofie lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. Epitafium smoleńskie upamiętnia nie tylko tę katastrofę, ale i mord katyński z 1940 r.

W dniach 25-27 czerwca odbyła się 2. Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę; uczestniczyło w niej ok. tysiąca pielgrzymów, z udziałem księży biskupów i przewodniczącego Parlamentu Węgierskiego marszałka László Kövéra. Złożono wotum – studnię przyjaźni polsko-węgierskiej, z rzeźbą bł. Euzebiusza, założyciela Zakonu Paulinów

W grudniu 2012 r. ukończono projekt kompleksowej restauracji zabudowań klasztoru jasnogórskiego, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jasna Góra w liczbach

Jasną Górę nawiedziło w 2012 r. ok. 3 mln 300 tys. pielgrzymów. W 203 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział ok. 780 tys. osób. Najliczniejsze pielgrzymki zorganizowali: Rodzina Radia Maryja, Odnowa w Duchu Świętym, Rolnicy, Ludzie Pracy, Anonimowi Alkoholicy, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Kolejarze, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci, Amazonki, Nauczyciele, Leśnicy, Legion Maryi, Pocztowcy, Apostolat Maryjny, Małżeństwa i Rodziny, Młodzi Słuchacze Radia Maryja, Elektrycy, Franciszkański Zakon Świeckich, Akcja Katolicka, Pszczelarze. Po raz pierwszy miały miejsce: Pielgrzymka Dziennikarzy i Pielgrzymka Związku Strzeleckiego. Przybyło 278 pieszych pielgrzymek, w których uczestniczyło 140 tys. 956 osób.

Na Jasną Górę, oprócz polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przybyło 42 hierarchów z 24 państw świata.

Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 74 krajów. Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadzało w 11 językach – z posługi przewodników skorzystało 3241 grup zagranicznych w liczbie 80877 osób. Spośród zagranicznych pielgrzymów najliczniej przybyli pielgrzymi z: Włoch (19105 osób), USA (11187), Niemiec (10302), Hiszpanii (7978), Francji (7916), Portugalii (2940), Austrii (2449), Węgier (2511). Przewodnicy oprowadzili również 1149 polskich grup zorganizowanych, w liczbie 391714 osób.

Eucharystię kapłani sprawowali 67875 razy, wygłosili 6430 kazań, homilii i Apeli Jasnogórskich. Rozdzielono 1 mln 894 tys. Komunii św., sakrament małżeństwa zawarły 42 pary, ochrzczono 50 dzieci.

Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 33480 godzin, służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie sakramentu pojednania.

Różne grupy modlitewne odbyły 218 czuwań nocnych. Odbyło się 12 kongresów i sympozjów naukowo-duszpasterskich. Przeprowadzono 16 serii rekolekcji dla różnych grup zorganizowanych. Odbyło się 21 koncertów muzycznych. Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze przeszkolił 220 animatorów. Duchową adopcję podjęło ok. 58 tys. osób.

Inicjatywy, wyróżnienia

Wydawnictwo „Paulinianum” wydało w tym roku 21 pozycji książkowych: albumy, książki, modlitewniki. Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną także przez Radio Jasna Góra oraz dwumiesięcznik „Jasna Góra”.

W 2012 r. do Konfraterni Zakonu Paulinów przyjęci zostali: abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam, ks. prał. Stanisław Kardasz – proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu i założyciel Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasną Górę oraz prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. www.jasnagora.com

"Niedziela" 2/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl