Beatyfikacja Córek Bożej Miłości

Sarajewo, 24 IX 2011

S. Zofia Szymanek FDC

Ojciec Święty Benedykt XVI 14 stycznia 2011 r. podpisał dekret kończący proces beatyfikacyjny pięciu sióstr męczennic z Pale, z czasów II wojny światowej. Siostry należały do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Męczeńską drogę sióstr przedstawialiśmy w 31. numerze „Niedzieli”, z datą 31 lipca 2011 r. Na stronie obok – więcej nt. ich sylwetek.
Pale to miejscowość położona 18 km na wschód od Sarajewa. W roku 1911 osiedliły się tam siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Rok 1941 w Jugosławii to był czas okupacji hitlerowskiej i czas wojny domowej, w której serbscy czetnicy mordowali ludność cywilną, katolików i muzułmanów. 11 grudnia 1941 r. czetniccy żołnierze napadli na klasztor w Pale, w którym znajdowały się wtedy cztery siostry: 76-letnia s. Berchmana Leidenix, Austriaczka, 56-letnia s. Krizina Bojanc, Słowenka, 34-letnia s. Antonija Fabjan, Słowenka, i 29-letnia s. Bernadeta Banja, Chorwatka. W tym samym czasie 49-letnia s. Jula Ivanišević, Chorwatka, przełożona wspólnoty, wracała z zakupów. Mogła ratować się ucieczką – wybrała śmierć męczeńską i dołączyła do swojej wspólnoty. Siostry, otoczone serbskimi żołnierzami, zostały uprowadzone do Gorażde (63 km od Pale), a ich klasztor stanął w płomieniach. Przybyły tam 15 grudnia. Zamknięto je w wojskowych koszarach. Tymczasem czetnicy zjedli kolację i pijani wrócili do pomieszczenia, gdzie były zamknięte siostry. Najpierw nakłaniali je, by zrzuciły habity. Siostry stanowczo odmówiły. Nieustannie powtarzały, że ślubowały Bogu. Potem już tylko wzywały głośno ratunku i powtarzały słowa modlitwy: „Jezus, Maryja, Józef”.
Rozpoczęło się bicie każdej siostry. Gdy i to nie złamało oporu zakonnic, czetnicy postanowili dokonać na nich gwałtu. Wtedy s. Jula otworzyła okno i krzyknąwszy: „Siostry, za mną! Jezu, ratuj nas!”, skoczyła w dół. Za nią to samo uczyniły pozostałe siostry.
Rozwścieczeni żołnierze na oślep wbijali noże w ciała leżących sióstr. Martwe ciała przyciągnięto nad brzeg Driny, a po dwóch dniach czetnicki grabarz zepchnął je do rzeki.
Proces beatyfikacyjny sióstr na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 4 grudnia 1999 r., a w 2003 r. został przyjęty w Rzymie. Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się 24 września 2011 r. w Sarajewie.

Córki Bożej Miłości

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła w Wiedniu 21 listopada 1868 r. służebnica Boża Franciszka Lechner. Siostry podjęły głównie pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Nie lękaj się Miłości, która Cię wzywa! Tę Miłość głosimy, pracując wśród dzieci i młodzieży w Polsce i na placówkach misyjnych w Boliwii, Ugandzie i na Ukrainie. Jeśli Boże spojrzenie miłości spoczęło także na Tobie, jeśli czujesz w sercu pragnienie, by czynić dobro, nieść radość, uszczęśliwiać i prowadzić do nieba – nie lękaj się zaufać i podejmij wezwanie powołania. Chrystus jest przy Tobie! Czuwa nad Tobą Ojciec!
Dziewczęta pragnące pogłębić swoje życie wiary i życie modlitwy zapraszamy na dni skupienia: 5-16 października 2011 r., 3-4 grudnia 2011 r.
Kontakt: S. Justyna Lampa, ul. Pędzichów 16, 31-152 Kraków, tel. 503-557-948, barka.fdc@gmail.com.

"Niedziela" 38/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl