Uchwała

Sejm RP upamiętnił ks. Blachnickiego

KAI

Liczbą 430 głosów Sejm RP przyjął uchwałę będącą wyrazem hołdu dla ks. Franciszka Blachnickiego, „wielkiego patrioty, żołnierza, duchownego i działacza społecznego”, oraz docenił „jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń”. Uchwała ta jest inicjatywą grupy posłów należących m.in. do Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W uchwale zaznaczono, że ks. Franciszek Blachnicki całe swoje życie poświęcił dobru ojczyzny. Walczył jako żołnierz w kampanii wrześniowej, działał w konspiracji, był osadzony w obozie koncentracyjnym, po wojnie był prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Jego działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne narodu. Jako twórca Ruchu Światło-Życie wychowywał młodzież i dorosłych w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności. 27 lutego 2017 r. minęła 30. rocznica śmierci ks. Blachnickiego.

„Niedziela” 10/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl