Kraków

Kard. Stanisław Dziwisz kawalerem Orderu Orła Białego

KAI

Najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego został uhonorowany kard. Stanisław Dziwisz. Nadanie odznaczenia odbyło się 28 stycznia br. w kapitularzu katedry wawelskiej, bezpośrednio po uroczystości ingresu abp. Marka Jędraszewskiego.

Podczas ceremonii nadania orderu prezydent RP Andrzej Duda przypomniał, że ma on głęboką symbolikę związaną z wolną Polską i jest nadawany za zasługi dla Rzeczypospolitej. – Całe dotychczasowe życie było znamienitą zasługą dla Rzeczypospolitej. Ta służba, którą Eminencja rozpoczął, wstępując do seminarium, była drogą służby dla Boga, Kościoła, bliźniego, ale przede wszystkim dla narodu polskiego – powiedział Andrzej Duda.

Kard. Dziwisz przyznał, że nadane mu odznaczenie przyjmuje jako wyraz uznania dla spraw, które dokonały się podczas minionych lat, również dla dobra Polski. – Służąc Chrystusowi i Jego Ewangelii, zawsze miałem świadomość, że w ten sposób najlepiej służę człowiekowi, a także Polsce. Przecież nasz naród od ponad tysiąca lat, mniej lub bardziej wiernie, rzeźbi swoją tożsamość na fundamencie ewangelicznych wartości dobra i miłości, godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Ta sama świadomość towarzyszyła mi podczas wieloletniej pracy u boku Jana Pawła II w Watykanie – powiedział kard. Dziwisz.

„Niedziela” 06/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl