Komentarz

Dni Młodzieży bardzo światowe

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Spotkanie młodych z papieżem Franciszkiem w Krakowie będzie przełomowe na kilku płaszczyznach.

Z punktu widzenia medialnego – będą to pierwsze Światowe Dni Młodzieży „social”, czyli przeżywane także na portalach społecznościowych na nieznaną dotąd skalę. Jeśli się przyjmie, że przybędzie ok. 2 mln młodych, z których każdy ma średnio ok. 500 przyjaciół na Facebooku, to oznacza, że informacje i przeżycia z ŚDM będą mogły dotrzeć nawet do miliarda osób. Ponadto wielu internautów korzysta z innych mediów społecznościowych, takich jak Twitter czy Snapchat. Oprócz tego relacje będą docierały przez radio i telewizję praktycznie do całego świata. Tak więc jest to największa w historii Polski szansa nie tylko na promocję naszego kraju, ale też na dzielenie się wiarą ludzi młodych duchem. Należał do tych osób także św. Jan Paweł II, który podczas ŚDM w 2000 r. w Rzymie wyznał: „Kto z kim przestaje, takim się staje”.

Światowe Dni Młodzieży to szczególne wydarzenie także z tego powodu, że weźmie w nim udział ponad 1000 biskupów z całego świata. To będzie największe zgromadzenie biskupów na świecie od czasów Soboru Watykańskiego II.

Znakiem szczególnej życzliwości Ojca Świętego Franciszka wobec Polski i Polaków oraz młodzieży z całego świata jest czas jego pobytu w naszym kraju. Do tej pory papież Franciszek był na różnych kontynentach, ale w Europie nie spędził poza granicami Włoch pełnego dnia. To będzie pierwsza wizyta, podczas której Ojciec Święty zatrzyma się gdzieś na kilka dni.

Już za niecałe 2 miesiące o tej porze będziemy mieli okazję przeżywać spotkania z naszym papieżem Franciszkiem, który wielokrotnie mówił, że bardzo się cieszy z możliwości wizyty w Polsce i że również czeka na Światowe Dni Młodzieży.

„Niedziela” 23/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl