Kościół, choć apartyjny, to nie aspołeczny

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Bez chrztu mogło nie być państwa polskiego ani Polaków, ani naszej wielkiej historii oraz kultury – te słowa abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, rzucają światło na mało znany aspekt Chrztu Polski. Coraz częściej podkreśla się, że chrzest w 966 r. miał znaczenie zarówno religijne, jak i państwotwórcze.

Świętowanie 1000-lecia Chrztu Polski było zakłócane przez władze komunistyczne. Zupełnie inny klimat towarzyszy jubileuszowi 1050. rocznicy Chrztu. Jest to owoc długiej drogi do wolności, na której kamieniami milowymi były m.in. ruch społeczny Solidarność, wydarzenia w 1989 r. i upadek komunizmu. Na tej wspólnej drodze Kościół szanuje wybierane w demokratycznych wyborach władze. Kościół, choć apartyjny, to jednak nie jest aspołeczny. „Nie mamy politycznych ambicji, bo mamy większe ambicje. Pragniemy już tu, na ziemi, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach i środowiskach budować Boże królestwo miłości i solidarności, przebaczenia, pojednania i pokoju” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Kościół jest zatem zaangażowany społecznie i popiera inicjatywy, które mają na celu poszanowanie godności człowieka, troskę o rodziny oraz pomoc ubogim. Dlatego, podobnie jak 1050 lat temu, również dzisiaj, możemy mówić o wyzwalającej mocy chrześcijaństwa.

„Niedziela” 5/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl