Rok 2016 – Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

KAI

Sejm RP jednomyślnie ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. „Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i ukształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu” – głosi uchwała. Za jej przyjęciem głosowało 413 posłów. Nie było ani jednego głosu przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. W uchwale posłowie wyrazili nadzieję, że obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej.

Dokument podkreśla znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I i przypomina słowa wypowiedziane 14 lutego 1998 r. do polskich biskupów przez św. Jana Pawła II: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury”.

Centralne wydarzenia rocznicowe zaplanowano w Poznaniu i Gnieźnie w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. Towarzyszyć im będą liczne inicjatywy religijne, kulturalne i społeczne. Rocznicowe obchody rozpoczną się Mszą św. z udziałem Episkopatu w katedrze gnieźnieńskiej. Po południu biskupi udadzą się na Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierwszych Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski.

Na następne dwa dni obchody przeniosą się do Poznania. W piątek 15 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich planowane są uroczyste obrady Sejmu i Senatu. Wieczorem w katedrze poznańskiej odprawiona zostanie uroczysta Msza św. z udziałem biskupów polskich oraz przedstawicieli episkopatów z zagranicy.

Następnego dnia, 16 kwietnia, w gmachu poznańskiego Seminarium Duchownego odbędzie się zebranie plenarne KEP. Na Stadionie Miejskim odprawiona zostanie Msza św. oraz nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Wcześniej, w dniach 11-13 marca 2016 r., odbędzie się X Zjazd Gnieźnieński, pod hasłem: „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”.

„Niedziela” 2/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl