Europa nowych początków

Zjazd Gnieźnieński potrwa od 11 do 13 marca 2016 r. Na jego trzydniowy program złożą się prelekcje autorytetów życia społecznego, publicznego i religijnego z Polski i z zagranicy, a także dyskusje panelowe, warsztaty, koncerty, wystawy i wydarzenia liturgiczne.

X Zjazd Gnieźnieński nawiązuje do przełomowego spotkania cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym, które odbyło się w Gnieźnie w 1000 r. Gośćmi odnowionych Zjazdów Gnieźnieńskich, odbywających się od 1997 r., byli wszyscy urzędujący prezydenci Polski, liczni politycy, humaniści i hierarchowie kościelni z Polski i Europy, do których należał m.in. Jan Paweł II – odwiedził II Zjazd Gnieźnieński w 1000. rocznicę śmierci św. Wojciecha.

Tegoroczne spotkanie, wpisujące się w 1050. rocznicę Chrztu Polski, będzie przebiegało pod dwoma hasłami: „Europa nowych początków” i „Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Przewodniczący Zjazdu Gnieźnieńskiego – prymas Polski abp Wojciech Polak zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu: – Zjazd Gnieźnieński to spotkanie wspólnot, grup, osób, które będą podejmowały zagadnienia ważne dla życia obywatelskiego. Pragniemy spojrzeć na nowe początki Europy, Kościoła, Polski. Refleksja dotyczyć będzie małżeństwa, Kościoła ubogich, relacji kultury i wiary oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Serdecznie zapraszam do Gniezna!

Udział w Zjeździe Gnieźnieńskim potwierdzili katoliccy, ewangeliccy, prawosławni i greckokatoliccy hierarchowie Kościoła: prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Muszyński, bp Michał Janocha, bp Grzegorz Ryś, bp Krzysztof Zadarko, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej arcybiskup prawosławny Jeremiasz, zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk, biskup ewangelicki Marcin Hintz. Na spotkanie w Gnieźnie przybędą także m.in.: wybitny czeski teolog – ks. prof. Tomáš Halík, ks. dr Jan Kaczkowski, o. Dariusz Kowalczyk SJ – dziekan teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, o. Paweł Kozacki OP – prowincjał polskich Dominikanów, s. Małgorzata Chmielewska, prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Stanisław Krajewski, prof. Andrzej Blikle, Szymon Hołownia i wielu innych.

Organizatorem Zjazdu Gnieźnieńskiego jest Fundacja św. Wojciecha-Adalberta, a Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Do udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim zaproszeni są wszyscy zainteresowani dialogiem dotyczącym chrześcijańskiej tożsamości Europy. W dyskusji można wziąć udział już teraz poprzez wypełnienie ankiety, której wyniki przekazane zostaną prelegentom i panelistom. Zapisy na zjazd oraz ankieta dostępne są na stronie: www.zjazd.org .

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Telewizja Polska, Polskie Radio, „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Tygodnik Powszechny”, „Przewodnik Katolicki”, „Więź”, „Rzeczpospolita”, portale: Deon i areopag21.pl oraz KAI.

„Niedziela” 1/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl