Oświadczenie ws. kampanii „Karol Wojtyła twój kandydat w codziennych wyborach”

Nie ma zgody na pozbawiony sacrum wizerunek Papieża

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz sanktuarium św. Jana Pawła II z ogromnym zaniepokojeniem przyjęły kampanię Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, rzekomo przypominającą o 10. rocznicy odejścia do Domu Ojca papieża Jana Pawła II.

Chciałbym stanowczo podkreślić, że wykorzystywanie wizerunku świętego Papieża i promowanie haseł, które jednoznacznie kojarzą się z kampanią wyborczą prowadzoną w tym czasie, jest niedopuszczalne. Należy także dodać, że zgodnie z decyzją Kościoła po beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II dniem jego wspomnienia jest 22 października; dzień 2 kwietnia – choć jest historyczną datą odejścia do Domu Ojca papieża Jana Pawła II – nie powinien już zatem być wykorzystywany do organizowania wszelkiego rodzaju uroczystości przypominających o śmierci Papieża, a tym bardziej kampanii, które z osobą świętego nie mają nic wspólnego. Polacy pamiętający moment odejścia Papieża do Domu Ojca proszą dzisiaj o jego wstawiennictwo w niebie. Wierni, spoglądając na oficjalny obraz z beatyfikacji i kanonizacji świętego, przypominają sobie jego nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił. Natomiast wizerunek Papieża, który jest promowany w kampanii Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, został, delikatnie mówiąc, pozbawiony sacrum, na co w imieniu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz pielgrzymów przybywających do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nie można się zgodzić.

Ks. prał. Jan Kabziński, Wikariusz biskupi, Prezes Centrum Jana Pawła II w Krakowie, Kustosz sanktuarium św. Jana Pawła II

„Niedziela” 13/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl