Troska o polskich emigrantów

(Red.)

W Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 6-8 lutego br. trwało spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

– Przy Konferencji Episkopatu Polski funkcjonuje Komisja ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków za Granicą – mówi bp Wiesław Lechowicz, delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. – Mamy też osobne ciało – Polską Radę Duszpasterską Europy Zachodniej.

Co jakiś czas są spotkania tych grup, które omawiają aktualne problemy związane z duszpasterstwem emigracji. – W bieżącym roku mówiliśmy o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także o zbliżającej się 1050. rocznicy chrztu Polski. Rozmawialiśmy też o formacji kapłanów, którzy wyjechali za granicę – mówi ksiądz biskup.

Październikowe spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej poświęcone będzie nauczaniu Jana Pawła II w zakresie rodziny. Z jednej strony społeczeństwu towarzyszy kryzys rodziny, z drugiej – Kościół cały czas funkcjonuje w atmosferze synodu o rodzinie.

Zdaniem bp. Lechowicza, Polacy mieszkający za granicą żyją podobnymi problemami, z którymi borykają się nasi rodacy w Polsce, choć w innym wymiarze i w innych proporcjach. Otwiera się tu pole do działania dla duszpasterzy emigracyjnych, którzy w pierwszym rzędzie chcą im zapewnić opiekę sakramentalną. – Na dzień dzisiejszy troska duszpasterzy powinna być skupiona na osobach, które nie tylko mieszkają daleko od ojczyzny, ale też przebywają daleko od Kościoła – twierdzi hierarcha. – Statystyki mówią, że regularnie spośród emigrantów 15 proc. korzysta z oferty duszpasterskiej Kościoła, więc nasze oczy kierujemy ku 85 proc. stawiających się poza naszym bezpośrednim oddziaływaniem.

PRDEZ została utworzona w 1992 r. W jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – bp Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. prał. Stefan Wylężek – wiceprzewodniczący Rady, rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec– wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak – sekretarz Rady, kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. inf. Stanisław Jeż – rektor PMK we Francji; ks. prał. Stanisław Budyń – rektor PMK w Niemczech; dr Anna Łucka z Francji; Andrzej Michalski z Austrii i Zenon Handzel z Anglii.

Prezydium podsumowało działalność Rady w minionym roku oraz przygotowało plan pracy duszpasterskiej na bieżący rok, w tym program spotkania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się w Rzymie w dniach 2-4 października. Tematem tego spotkania będzie Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin na Emigracji. Prezydium zapoznało się także z sytuacją Kościoła w Polsce i z problemami związanymi z duszpasterstwem rodzin. Wyrażając troskę o polskie rodziny, Prezydium stanowczo sprzeciwiło się decyzji parlamentarzystów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Prezydium podzieliło w pełni stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie, wyrażone w liście skierowanym na ręce Marszałka Sejmu RP. Obrady zakończyła Msza św. celebrowana przez abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

„Niedziela” 8/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl