Abp Jędraszewski w obronie dzieci przed gender

Anna Cichobłazińska

Zaniepokojony i oburzony sytuacją, która miała miejsce w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, gdzie bez wiedzy i zgody rodziców prowadzono zajęcia w duchu ideologii gender, abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, 6 grudnia 2014 r. wystosował list do mieszkańców Bełchatowa. „Niektóre dzieci płakały, czując się przymuszone do odgrywania ról, które godziły w ich poczucie tożsamości i godności – pisze Ksiądz Arcybiskup. – Ich rodzice, dowiedziawszy się o tym, byli zszokowani zaistniałą sytuacją, tym bardziej że w Programie Wychowawczym Szkoły jest zapis mówiący o tym, iż w szkole tej jest tworzona atmosfera, «w której uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie pracują nad kształtowaniem osobowości młodego człowieka»”.

W swym liście abp Jędraszewski powiadamia rodziców, że wysłał w tej sprawie pismo do Kuratora Wojewódzkiego. Jednocześnie wyraża solidarność z dziećmi, które stały się ofiarami ideologii gender, i ich rodzicami. Prosi o modlitwę i postawę nieustannej czujności, „aby polskie szkoły były ośrodkami, w których dzieci wychowuje się do prawdy, dobra i piękna – a zatem do wartości, których Stwórcą jest sam Bóg”.

Strony informacyjne przygotowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, Radio Vaticana, KAI, BP KEP oraz RIRM.

„Niedziela” 51-52/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl