Z kraju

Episkopat na Dzień Papieski
„Jan Paweł II – Papież Rodziny”

Tegoroczny Dzień Papieski, obchodzony 14 października, będzie przebiegać pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. „W sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego budzą nasz niepokój wszystkie ataki na rodzinę i próby jej przedefiniowania jako luźnego związku” – piszą polscy biskupi w liście wydanym z okazji Dnia Papieskiego. List czytany będzie w kościołach w całej Polsce 7 października.

„W tym roku błogosławiony Jan Paweł II zaprasza nas do pochylenia się nad chrześcijańską prawdą o rodzinie” – napisali biskupi. Zwracają uwagę, że refleksja nad rodziną jest najważniejszą sprawą w kontekście przemian ekonomiczno-ideowych we współczesnym świecie. Biskupi zaznaczają, że w sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego ich niepokój budzą wszystkie ataki na rodzinę i „próby przedefiniowania pojęcia rodziny jako luźnego związku”. Przejawami tego kryzysu są: osłabienie więzi rodzinnej, patologie, plaga rozwodów, „wolne” związki praktykowane już od młodości, często za zgodą rodziców, oraz brak otwarcia małżonków na dar życia. Biskupi ubolewają również z powodu coraz większego przyzwolenia społecznego na te zjawiska i często brak jakiejkolwiek reakcji ze strony bliskich osób.

Biskupi wskazują, że Polska pod względem przyrostu naturalnego spadła na 209. pozycję spośród wszystkich 222 państw świata. „Zjawisko to nosi znamiona prawdziwej katastrofy” – alarmują.

Zmarła Matka Regina Woroniecka
Odeszła założycielka hinduskiego zgromadzenia zakonnego

Zmarła m. Regina Jolanta Woroniecka, która przez 28 lat była urszulanką Unii Rzymskiej. W 1969 r. wyjechała na misje do Grecji, gdzie do 1971 r. pracowała wśród ubogiej ludności Aten. Przybyła także do osady polskiej w Turcji, gdzie mimo grożącego niebezpieczeństwa razem z polskim kapłanem podjęła „ukrytą” posługę duszpasterską. W 1971 r. wyjechała do Indii, aby pracować wśród najuboższych i trędowatych.

Podjęła ewangelizację w formie katechezy w rodzinach. Stopniowo przyłączały się do niej dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym. W 1977 r. założyła nowe zgromadzenie zakonne Służebnic Prawdy Bożej, Katechetek Rodzin, które uzyskało aprobatę Kościoła. Obecnie zgromadzenie liczy 150 sióstr. Ta wspólnota zakonna cieszy się wciąż nowymi powołaniami, obecnie ma 21 kandydatek. Oprócz Indii siostry mają swoje placówki w Niemczech i rozpoczęły pracę w Polsce – w hospicjum w Wągrowcu. Zgromadzenie to uzyskało aprobatę kościelną i zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym.

Najważniejszym charyzmatem sióstr jest praca wśród rodzin. Siostry katechizują rodziny, prowadzą świetlice dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat oraz troszczą się o nieformalną edukację kobiet, także zawodową. Ponadto uświadamiają kobietom ich prawa oraz służą pomocą w stawaniu się niezależnymi.

S. Woroniecka zmarła w Poznaniu-Pokrzywnie, w infirmerii prowincjalnej urszulanek Unii Rzymskiej w 91. roku życia i 66. roku ślubów zakonnych. Pogrzeb odbył się 29 września w Poznaniu. S. Woroniecka została pochowana na miejscowym cmentarzu zakonnym.

Opr. s. Regina Malińska OSU

Na Górce Przeprośnej
Czuwanie Grup Modlitwy św. Ojca Pio

W dniach 22-23 września br. na Górce Przeprośnej k. Częstochowy i na Jasnej Górze odbyło się Ogólnopolskie Czuwanie Grup Modlitwy św. Ojca Pio i sympatyków stowarzyszonych w Instytucie Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Ok. 2 tys. uczestników czuwania powitał kustosz sanktuarium o. Zbigniew Bańkowski. Drogę Krzyżową na zboczu Przeprośnej Górki poprowadził abp Stanisław Nowak, który przewodniczył też Eucharystii, połączonej ze złożeniem przyrzeczeń służby Bogu w Instytucie Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Przyrzeczenia przyjmował przełożony generalny o. Eugeniusz Maria Lorek. W programie jasnogórskiego czuwania modlitewnego była Msza św., której przewodniczył o. Lorek. Wygłoszone konferencje przybliżały duchowość św. Ojca Pio.

Msza św. odprawiona na Górce Przeprośnej 23 września – w dzień liturgicznego wspomnienia Świętego z Pietrelciny była kontynuacją uroczystości. W homilii o. Lorek mówił, że Ojciec Pio przybliża nam miłość Boga i cierpienie człowieka. Przez niego możemy zbliżyć się do Jezusa.

Jolanta Pałasz

Cudzysłów

Sprawiedliwy nawet w ręku zgrai pozostanie sprawiedliwym; nic mu to nie szkodzi i nie pomniejszy jego wartości.
*
Nie ma takiej krzywdy, której by nie można przebaczyć.
*
Jak trawy trzymają lotne piaski, aby ich burze nie przewiały, tak Naród musi się trzymać całą duszą i całym sercem ziemi ojczystej; wiązać się z nią i nie dając się wydziedziczyć, zabezpieczać swą wolność i miejsce na mapie świata.

Stefan Kardynał Wyszyński

Krótko

Kard. Gianfranco Ravasi – wybitny biblista, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, otrzymał 27 września tytuł doktora honoris causa KUL-u. Uroczystość zainaugurowała IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej, który w dniach 27-30 września odbywał się na KUL-u pod hasłem „W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei”.

Nowy Panteon Narodowy został symbolicznie otwarty w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Ma być uzupełnieniem dla warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej i kontynuacją dwóch dotychczasowych miejsc pamięci narodowej w Krakowie – Grobów Królewskich na Wawelu i zapełnionej Krypty Zasłużonych na Skałce.

Prokuratorzy wojskowi przyznali, że w grobie Anny Walentynowicz leżała inna osoba. Śledczy oficjalnie mówią, że potrzebne są dalsze ekshumacje, bo takich pomyłek może być więcej.

W badaniu TNS Polska nikt nie ocenił rządu „zdecydowanie dobrze”. Co piąty badany wystawił ekipie Tuska dobrą ocenę. Aż 73 proc. oceniło go źle. Tak samo pracę premiera oceniło 67 proc. badanych. Coraz gorzej oceniamy rząd i samego premiera.

Debata ekonomiczna zorganizowana przez PiS trwała cztery i pół godziny. W spotkaniu wzięło udział 25 czołowych polskich ekonomistów.

Krajowa Rada Sądownictwa jednogłośnie wyraziła zgodę na odwołanie ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszarda Milewskiego. To ten sędzia rozmawiał z rzekomym urzędnikiem Kancelarii Premiera w sprawie afery Amber Gold.

Minister edukacji Krystyna Szumilas od momentu objęcia stanowiska przeznaczyła 1,3 mln zł na premie dla urzędników w swoim resorcie.

Kanał Religia.tv od 1 stycznia 2013 r. kończy własną produkcję. W zaistniałej sytuacji z redakcji odejdzie cały zespół dziennikarski. W przyszłym roku program będzie jeszcze emitowany na bazie powtórek i zakupionych filmów w stacjach kablowych, na platformie satelitarnej i w Stanach Zjednoczonych.

Młodzi Polacy znowu zaczynają wyjeżdżać za granicę. Od 2007 r. wyjechało już 2,6 mln osób.

"Niedziela" 41/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl