Słowo czyste jak łza, głębokie jak studnia

Anna Wyszyńska

Tegoroczna pielgrzymka „Niedzieli” na Jasną Górę, która odbyła się 17 września, łączyła szczególne rocznice: 85-lecie założenia „Niedzieli” i 30-lecie jej powrotu do czytelników po wymuszonym przez komunistów 28-letnim okresie milczenia. Ważnym jubileuszem dla „Niedzieli” jest przypadająca również w tym roku 50. rocznica święceń kapłańskich ks. inf. Ireneusza Skubisia, który kieruje tygodnikiem od 30 lat. Hasłem XV Pielgrzymki Redakcji, Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” były słowa wyznaczające kierunek jej posługiwania przez te wszystkie lata: „Deo et Patriae”. W tegorocznym święcie „Niedzieli” uczestniczył niezwykły gość – kard. Stanisław Nagy SCJ, profesor zwyczajny KUL-u, przyjaciel Jana Pawła II.

Zasiew Słowa Bożego

Jak co roku, pielgrzymka rozpoczęła się w Bazylice Jasnogórskiej Mszą św., której przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś. Pielgrzymów powitał przeor klasztoru o. Roman Majewski, który podziękował redakcji za obronę prawdy i pełnienie ważnej posługi dla Kościoła, Polski i Jasnej Góry. – Niech to spotkanie na Jasnej Górze, przy Matce i z Matką – „Pierwszą Redaktorką «Niedzieli»” – będzie dla nas wszystkich i owocne, i budujące, i inspirujące, i wlewające w nasze serca nadzieję – powiedział o. Majewski. Wspominając tegoroczne jubileusze, życzył, aby „Niedziela” przez swoje treści nadal prowadziła czytelników drogą prawdy, wierności Bogu i polskim tradycjom.
Do uczestników pielgrzymki, przybyłych z całego kraju, przemówił Redaktor Naczelny „Niedzieli”, który podkreślił, że redakcja ma wiele inicjatyw na przyszłość. Jedną z nich jest uzgadniany obecnie w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Częstochowskiej nowy termin organizowania od następnego roku pielgrzymki „Niedzieli”. Ma to być dzień 8 września, święto Narodzenia Matki Bożej, które w polskiej tradycji nosi nazwę Matki Bożej Siewnej i jest związane z tradycją pielgrzymowania na Jasną Górę. W nazwie tej można dostrzec głęboki związek z pracą katolickich mediów, która jest zasiewem słowa Bożego. Wśród kapłanów koncelebrujących Mszę św. byli: ks. dr Andrzej Przybylski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, o. prof. Leon Dyczewski OFMConv z KUL-u, ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW, ks. Wiesław Wójcik TChr, o. Zachariasz Jabłoński OSPPE i wielu kapłanów pracujących w edycjach diecezjalnych „Niedzieli” w całej Polsce.

Bądźmy ludźmi prawdy

Kard. Stanisław Nagy SCJ homilię poświęcił postawom współczesnych katolików, erozji życia religijnego oraz zadaniom katolickich mediów, zwłaszcza „Niedzieli”. Przypomniał, że niedziela jako dzień Pański była wypisana już na tablicach Mojżesza. Współczesny człowiek zaczyna zapominać o sakralnym wymiarze niedzieli. W zlaicyzowanych społeczeństwach mówi się o sporcie i zabawie, ale milczy o Panu Bogu. W ten sposób zaczynają się upowszechniać postawy typu: wierzący, ale niepraktykujący. Do lansowania tych postaw przyczyniają się świeckie radio i telewizja, których dosięgają również inne grzechy, jak propagowanie satanizmu, obrażanie uczuć religijnych. Ksiądz Kardynał, zwracając uwagę, że świadomie wypędza się Boga ze świętowania i z odpoczynku, odniósł się krytycznie do ostatnich decyzji telewizji o zaangażowaniu „Nergala”. Zdaniem kard. Nagyego, to wszystko, co ostatnio dzieje się w Polsce, można nazwać haniebną grą, której wyrazem jest sianie satanizmu z Polski. Do tego dochodzi bolesna historia krzyża sponiewieranego w Polsce na oczach władz, w dodatku na warszawskim bruku, na którym lała się krew powstańców warszawskich.
Kard. Nagy zaapelował, by dziennikarze „Niedzieli” byli ludźmi prawdy w sytuacji, gdy polskie sądy nie stają po stronie prawdy, a bluźnierstwo osądzają jako dzieło sztuki. Trzeba o tym wszystkim mówić – mówił kard. Nagy. – „Niedzielę” należy budować tak, aby pomogła zahamować erozję życia religijnego – podkreślił Ksiądz Kardynał. – Nie wolno pisać byle jak, nie wolno pisać byle czego, trzeba iść ze słowem Bożym autentycznie przeżytym. Od tego trzeba zawsze zacząć. A potem pisać pięknie, pisać językiem, który się da czytać, który się czyta z przyjemnością i radością. Nie bawić się w obrazki. „Niedziela” nie jest od obrazków. „Niedziela” jest od słowa, czystego jak łza i głębokiego jak studnia, zakotwiczonego w Bogu. Kard. Nagy podkreślił, że nie mamy prawa być byle jacy i nie powinniśmy się bać konkurencji obrazkowej. – Operujmy słowem, Bożym słowem, i bądźmy ludźmi prawdy – powiedział z naciskiem. W roku jubileuszowym szczególną wymowę ma Akt Zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej Jasnogórskiej, który odczytał Redaktor Naczelny. Są w nim m.in. skierowane do Maryi słowa: „Pragniemy razem z Tobą zasłuchać się w Boży głos i przez środki społecznego przekazu, które stanowią potężne imperium w nowoczesnym świecie, nieść do ludzi Dobrą Nowinę”, oraz prośba, by Matka Mądrości wspierała „nasze wysiłki szczególnie teraz, gdy na Starym Kontynencie trzeba bronić wartości chrześcijańskich i narodowych, gdy musimy dawać świadectwo miłości Ojczyzny i wszystkiego, co Polskę stanowi”.
Na zakończenie Mszy św. kard. Stanisław Nagy otrzymał medal 30-lecia „Niedzieli”, który – jak powiedział ks. Skubiś – jest znakiem łączności między redakcją w Częstochowie a Krakowem, jest znakiem stałej obecności Księdza Kardynała w redakcji i na łamach „Niedzieli”.

Zakorzeniona w dziedzictwie

Druga część pielgrzymki odbyła się w redakcyjnej auli. Zostały uhonorowane osoby szczególnie zasłużone dla pisma. Statuetkę „Sursum Corda” otrzymał ks. prał. Marian Wiewiórowski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Gomulinie, który swoją pracę duszpasterską oparł na „Niedzieli”. W jego parafii, liczącej ok. 2 tys. wiernych, rozchodzi się co tydzień 370 egzemplarzy „Niedzieli”.
Ta wzorcowa parafia z Gomulina otrzymała medal „Mater Verbi”. Zebrani w redakcyjnej auli wysłuchali wykładu o. prof. Leona Dyczewskiego OFMConv, zatytułowanego „Moje spojrzenie na «Niedzielę» w jej 30-lecie”. Przeanalizował on zawartość pisma od pierwszych numerów po najnowsze. Podkreślił, że „Niedziela” jest mocno zakorzeniona w naszym dziedzictwie kulturowym, a jednocześnie jest pismem stale rozwijającym się. Jego zaletami są: bogaty dział informacji, rubryki tematyczne, szerokie spektrum autorów zabierających głos na łamach, zaangażowanie w sprawy społeczne i publiczne. „Niedziela” jest pismem otwartym, prowadzącym dialog z innymi religiami. Stanowi instytucję multimedialną z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym. Wydaje serię książkową Biblioteka „Niedzieli”. – Trzeba zrobić wszystko, aby „Niedziela” pozostała pismem opiniotwórczym w naszym społeczeństwie, aby przekonała ludzi, że to, co katolickie, jest ważne, że Dekalog nie jest mniej ważny od praw stanowionych przez rządy i parlamenty.
Po wykładzie wręczano dalsze odznaczenia i wyróżnienia. Wśród tegorocznych laureatów medalu „Mater Verbi” są: abp Stanisław Nowak – metropolita częstochowski, o. prof. dr hab. Leon Dyczewski OFM Conv, o. Izydor Matuszewski OSPPE – generał Zakonu Paulinów, o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE, o. dr Jan Pach OSPPE, o. Szymon Stefanowicz OSPPE, o. Jan Maria Sochocki OFMCap, kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki.
Wręczono także nagrody laureatom organizowanych przez „Niedzielę” dwóch konkursów papieskich i konkursu: „Moje Boże Narodzenie”. Spotkanie miało bogatą oprawę muzyczną. Wystąpiły: Jolanta Muratów – śpiew i Urszula Ledwoń – fortepian.
W dniu rozpoczęcia pielgrzymki – 16 września w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Częstochowie odbył się uroczysty koncert w wykonaniu chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Na program złożyły się pieśni religijne i patriotyczne, m.in. „Bogurodzica”, „Czarna Madonna”, „Barka”, „Boże, coś Polskę”. Koncert dedykowany był czytelnikom „Niedzieli” z okazji jubileuszu tygodnika. Do zobaczenia za rok 8 września na Jasnej Górze.

"Niedziela" 39/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl