Ogłaszamy nowy konkurs „Niedzieli”

Moje święta Bożego Narodzenia

Ks. Zbigniew Suchy

Święta Bożego Narodzenia są takie piękne, kolorowe, a przede wszystkim obfitujące w szczególne przeżycia i przemyślenia. Przypominają nam, że wydarzenie, jakie zaistniało w Betlejem, oraz następujący po nim ciąg wydarzeń, jakich dokonał Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, należą do najważniejszych, przełomowych wydarzeń nie tylko w historii ludzkości, ale całego kosmosu. Począwszy od najmłodszych lat, każdego roku przeżywamy te święta w sposób szczególny, a potem pielęgnujemy w sobie ich wspomnienia, oczekujemy następnych, tęsknimy za niepowtarzalną i uroczystą atmosferą Wigilii, Pasterki, kolęd, choinki, umieszczonych w kościołach żłóbków, za jasełkami i kolędnikami, nawet za świątecznymi kartkami z życzeniami – zastąpionymi dziś SMS-ami. W większości przypadków są to przeżycia radosne, ale zdarzają się i trudne, bolesne. Niewątpliwie w miarę dorastania wzrastała w nas świadomość treści niezwykłego przesłania tego betlejemskiego wydarzenia, objawiająca się w nim prawda o wielkiej miłości, jaką Bóg darzy nieustannie każdego z nas i apeluje do nas o godną tego daru odpowiedź. Zdarza się nam przeżywać te święta w szczególnych okolicznościach. O wszystkich z nich możemy złożyć świadectwo, biorąc udział w tym konkursie. Oczekujemy na prace ujęte w dowolną formę literacką (np. relację, poezję, modlitwę); nie na eseje o bożonarodzeniowych zwyczajach, lecz na wypowiedzi przekazujące osobiste doświadczenia, przeżycia, a zwłaszcza przemyślenia, refleksje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Wypowiedzi nie mogą być dłuższe niż 15 000 znaków (ze spacjami), czyli do 5 stron formatu A4.
Szczegółowy regulamin konkursu

"Niedziela" 52/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl