Niesprawiedliwe zarzuty wobec Komisji Majątkowej

29 września w Warszawie zakończyły się dwudniowe obrady 353. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Po raz pierwszy wziął w nich udział nowy nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. W wydanym komunikacie biskupi przypominają słowa z jego homilii podczas Mszy św. odprawionej 28 września z udziałem Episkopatu Polski, inaugurującej posługę nowego nuncjusza. Abp Migliore podkreślił wtedy, że zadaniem Kościoła jest niesienie światu Chrystusa, a nie bycie atrakcyjnym dla świata. Podczas Mszy św. biskupi modlili się za ofiary tragicznego wypadku pod Berlinem

W komunikacie wydanym po obradach biskupi przedstawili najważniejsze poruszone tematy. I tak: W tym roku przypada 20-lecie wznowienia Caritas po likwidacji w czasach komunizmu. Działa ona we wszystkich diecezjach i – jak zaznaczają biskupi – stała się „głosem ubogich”, urzeczywistniając ideę miłosierdzia chrześcijańskiego w całym społeczeństwie i w każdej parafii. Biskupi podziękowali wszystkim, którzy okazują pomoc potrzebującym, nadając słowu „caritas” – miłość miłosierna – najpiękniejszą treść.
Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjęła decyzję Sejmu o przywróceniu dnia wolnego od pracy w liturgiczną uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie świętem Trzech Króli.
Po raz kolejny biskupi krytycznie odnieśli się do idei ogłoszenia Jezusa Królem Polski, przestrzegając przed sprowadzaniem królowania Jezusa do jednorazowego aktu intronizacji, który miałby rozwiązać wszystkie problemy. Jednocześnie zwracają uwagę na potrzebę pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata i Pana dziejów.
Biskupi wspomnieli także VIII Kongres Teologów Polskich, który miał miejsce w Poznaniu. W czasie obrad przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Stefan Cichy przedstawił propozycję poprawionego, trzeciego wydania Mszału i teksty Triduum Paschalnego.
Podczas zebrania plenarnego omawiano także stan prac przygotowujących do powstania dokumentu społecznego Episkopatu oraz ideę pielgrzymki akademickiej do Ziemi Świętej, którą przedstawił bp Marek Jędraszewski – delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa akademickiego i członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Biskupi piszą też w komunikacie o niesprawiedliwej krytyce, podważającej zasadę sprawiedliwości i zaufanie do Kościoła w odniesieniu do działań zmierzających do odzyskania przez Kościół dóbr zagarniętych w latach 50. „Realizując misję ewangelizacyjną, Kościół zawsze służył swoimi dobrami materialnymi celom duszpasterskim oraz edukacyjno-charytatywnym” – czytamy w komunikacie.
Abp Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas konferencji prasowej podsumowującej 353. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że Kościół nie ma nic wspólnego z oskarżonym o korupcję Markiem P. Nie był on – jak podają media – pełnomocnikiem Kościoła, a jedynie niektórych instytucji kościelnych. Jednak nawet w sprawach, w których był on pełnomocnikiem, wyceny prowadzone były zgodnie z obowiązującym prawem. – Kościół nie ma interesu, by bronić dróg nieuczciwych, jesteśmy dalecy od tego – podkreślił abp Michalik, dodając, że jeśli nastąpiły jakieś nadużycia, należy je piętnować. Przypomniał też, że Komisja Majątkowa miała pracować zaledwie pół roku, a – ze względu na obstrukcję różnych podmiotów państwowych – działa kilkunaście lat.
Bp Stanisław Budzik podczas spotkania z dziennikarzami przypomniał, że do działalności ewangelizacyjnej, charytatywnej i edukacyjnej Kościół potrzebuje środków materialnych, a te zawsze były „solą w oku” systemów totalitarnych. – W te tradycje włączył się komunizm – powiedział, dodając, że w demokratycznych krajach zawsze szanowano święte prawo własności, a działania instytucji pozarządowych, w tym działalność społeczna Kościoła, są bardzo cenione i przynoszą dobroczynne efekty dla tych społeczeństw. – My natomiast ciągle zmagamy się z dziedzictwem totalitaryzmu, ponieważ w Polsce nadal nie ma reprywatyzacji, nadal obowiązują niesprawiedliwe ustawy, które zarówno Kościołowi, jak i wielu instytucjom i osobom prywatnym zabrały własność – ubolewał sekretarz generalny KEP. Tłumaczył też, że działania regulacyjne Komisji Majątkowej dotyczą tylko tych dóbr, które zostały zabrane Kościołowi wbrew prawu komunistycznemu.
Bp Budzik zapewnił, że Kościół, który „ponosi tyle strat moralnych w związku z Komisją Majątkową”, gotów jest iść na ustępstwa w sprawach jeszcze nierozwiązanych. Dotyczą one głównie zgromadzeń zakonnych, które prowadziły kiedyś dzieła charytatywne i edukacyjne. – Dawno już zgłaszaliśmy postulat, by jak najszybciej doprowadzić do zakończenia tych prac i jeśli jest taka deklaracja ze strony rządowej, to przyjmujemy ją z satysfakcją – powiedział, zwracając uwagę, że nawet ustawa o stosunkach Państwo – Kościół z 1989 r., w oparciu o którą działa komisja, przewidywała szybkie zakończenie jej prac.

"Niedziela" 41/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl