Niebiańska szata

Lidia Dudkiewicz

Mariusz Drapikowski z Gdańska, który wykonał nowe korony i nową suknię dla Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, mówi obrazowo, że ta szata „spadła z nieba”. W suknię wbudowane są bowiem meteoryty ofiarowane przez Mariusza Grądmana – twórcę kopii Jasnogórskiej Ikony i Zbigniewa Tymińskiego – fizyka jądrowego

Nowe korony i sukienka powstały z inspiracji przeora Jasnej Góry o. Romana Majewskiego. Zostaną uroczyście nałożone na Cudowny Obraz 4 września 2010 r. Jest to Wotum Narodu, ufundowane przez pielgrzymów jasnogórskich z okazji 100. rocznicy rekoronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, czyli drugiej koronacji Obrazu, która miała miejsce na Jasnej Górze w 1910 r. Przypomnijmy, że pierwsza koronacja – koronami papieża Klemensa XI – odbyła się w 1717 r.

Trochę historii

Koronacja Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w 1910 r. koronami papieża Piusa X odbywała się w związku z kradzieżą w 1909 r. koron papieża Klemensa XI wraz z suknią perłową. Obecny definitor generalny Zakonu Paulinów – o. Zachariasz Jabłoński wyjaśnia, że utrwaliło się wtedy przekonanie, iż kradzież stanowiła prowokację polityczną ówczesnych rosyjskich władz zaborczych. Na polityczny kontekst wskazywał m.in. zamiar cara Mikołaja II podarowania własnych koron dla Obrazu na Jasnej Górze. Polacy nie chcieli do tego dopuścić. Powiadomili o wszystkim papieża Piusa X, który natychmiast zdecydował, że diademy dla Wizerunku Jasnogórskiej Królowej Polski zostaną wykonane przez złotnika watykańskiego i będą papieskim darem. Nową suknię natomiast do przyozdobienia Jezusa i Maryi, tzw. koralową, przekazały kobiety ziemi kieleckiej. Był to znak ekspiacji po kradzieży.
Warto wiedzieć, że w delegacji, która w 1910 r. udała się do papieża po odbiór koron, byli m.in.: abp Józef Bilczewski ze Lwowa, główny organizator dzieła koronacji koronami papieskimi, ormiański abp Józef Teodorowicz, również ze Lwowa, bp Józef Pelczar z Przemyśla, bp Antoni Julian Nowowiejski z Płocka, ks. prał. Adam Sapieha z Krakowa, przebywajacy wtedy w Rzymie, o. Euzebiusz Rejman, generał Zakonu Paulinów.
Drugiej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – koronami papieża św. Piusa X – dokonał 22 maja 1910 r. bp Stanisław Zdzitowiecki. Obraz wyniesiono wtedy na wały i nałożenie koron odbyło się na Szczycie Jasnogórskim.
Korony św. Piusa X zdobiły Cudowny Obraz Jasnogórski do czasu ofiarowania koron „Totus Tuus” przez papieża Jana Pawła II i nowej sukienki – bursztynowej, dzieła Mariusza Drapikowskiego.
Rzecznik Jasnej Góry o. Stanisław Tomoń w związku z 100. rocznicą rekoronacji Obrazu koronami Piusa X przypomina, że to właśnie ten papież w 1906 r. wyniósł do godności bazyliki świątynię jasnogórską, ustanawiając dzień 26 sierpnia uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. W 1908 r. zezwolił na wpisanie na stałe do Litanii Loretańskiej wezwania: „Królowo Korony Polskiej”, a w 1909 r. ustanowił dzień 1 kwietnia w diecezjach lwowskiej i przemyskiej świętem Królowej Korony Polskiej. Święto zostało następnie rozszerzone na wszystkie diecezje odrodzonej Polski. Obecnie każdego roku 3 maja obchodzona jest uroczystość Maryi, Królowej Polski.

W 100. rocznicę rekoronacji

Od stycznia 2010 r. na Jasnej Górze trwała nowenna dziewięciu pierwszych sobót miesiąca, będąca duchowym przygotowaniem do wrześniowej koronacji i do ponownego zawierzenia narodu Najświętszej Maryi Pannie – Królowej Polski. A do klasztoru przez wiele miesięcy napływały od pielgrzymów ofiary i precjoza, często rodzinne klejnoty i osobiste pamiątki, na nowe korony i nową suknię dla Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Wśród ofiarowanych wot można znaleźć m.in. srebrne i złote monety, biżuterię, pierścienie biskupów, ale też aluminiowe medaliki i plastikowe różańce. Przeor Jasnej Góry mówi ze wzruszeniem o wyjątkowym darze biednej kobiety, która przekazała na sukienkę 10 groszy. Wszystkie dary musiały być najpierw sfotografowane, opisane, skatalogowane, a gdy powstała pełna dokumentacja, trafiały do twórcy koron i sukni – Mariusza Drapikowskiego, gdańskiego bursztynnika. Artysta wyjaśnia, że z wielkim przejęciem przyjmował te wota. Zanim poddał je obróbce w swojej pracowni, w skupieniu głośno odczytywał modlitwy oraz intencje dołączone przez ofiarodawców do klejnotów i różnych precjozów. – To zawierzenie wielu ludzi wyraźnie odczuwałem, biorąc te wota do ręki i montując – wyznaje. Twórca nowej szaty dla Cudownego Obrazu mówi, że jest ona przepełniona modlitwą narodu polskiego.

Artystyczna pieczęć współczesności

W artystycznej koncepcji Mariusza Drapikowskiego pojawił się zamysł, aby w płaszczu Matki Bożej można było dostrzec bijące serce narodu. Każdy pielgrzym powinien utożsamić się z zanoszoną przez siebie modlitwą, której wyraz plastyczny dostrzeże w sukni. Stąd na płaszczu okrywającym prawe ramię Maryi pojawił się elektrokardiogram – zapis zmian napięć elektrycznych, powstających w mięśniu sercowym, wykonany ze złota uzyskanego z przetopionych obrączek. – W tej sukni – wyjaśnia jej twórca – EKG, rejestrując pracę serca, ukazuje jego wzruszenia, emocje, jest symbolem miłości. W 1979 r. Jan Paweł II powiedział na Jasnej Górze: „Bogurodzica niejako przemawia tym Cudownym Obrazem. (...) Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki”. Wymowny jest fakt, że to właśnie paulini z Jasnej Góry, którzy opiekują się Ikoną Matki Bożej i służą pielgrzymom, wypowiedzieli swoje zawierzenia w imieniu całego narodu. Modlitewne zapisy zakonników zostały zaplombowane w srebrnych tulejkach i ukryte we wnętrzu szaty w pobliżu zapisu EKG oraz w księdze, którą na Obrazie trzyma Dzieciątko.
Dzieło Mariusza Drapikowskiego to czytelna realizacja zamiarów artysty, pragnącego przemówić językiem współczesnym. W tym duchu utrwalił w nowej szacie m.in. ostatnie dramatyczne wydarzenie – tragedię narodową z 10 kwietnia 2010 r. Umieścił w sukni Dzieciątka fragment rozbitego tupolewa, aby symbolicznie oddać hołd ofiarom katastrofy i wyrazić nadzieję, że znajdują się w zasięgu Bożego Miłosierdzia.
Nowoczesną formę wyrazu stanowią również elementy użyte do „uszycia” sukni Matki Bożej. Umieszczony jest w niej kamień księżycowy – materiał wyjątkowy, bowiem, jak podają eksperci, na Ziemi jest tylko 38 kg Księżyca. Wykorzystano także meteoryty odnalezione w różnych częściach świata – na pustyni w Maroku, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, na Syberii i w Polsce. Mówią one w swej symbolice, że Maryja jest Gwiazdą Przewodnią na drodze do Boga. Meteoryty to fragmenty materii pochodzenia pozaziemskiego, które swoją kosmiczną wędrówkę zakończyły na Ziemi, tworząc zjawisko „spadającej gwiazdy”. – W swojej symbolice gwiazdy kojarzone są z rodzącym się życiem (m.in. Gwiazda Betlejemska), są obrazem idei Boskiej, a także światła niebieskiego walczącego z mocami ciemności – wyjaśnia twórca sukni.

Szata modlitwą napisana

Nad powstaniem nowych szat dla Obrazu Jasnogórskiego zespół pod kierownictwem Mariusza Drapikowskiego pracował ponad dwa lata. Suknia waży 17 kg. To pierwsze wotum wykonane w całości z dobrowolnych darów Polaków. Za każdym z tych darów kryje się ludzkie serce i życie, złożone w darze Maryi.
3 marca 2010 r. korony zostały poświęcone przez Benedykta XVI w Watykanie w obecności o. Romana Majewskiego oraz twórców nowej szaty. Suknia nie była wtedy jeszcze gotowa, dlatego Ojciec Święty nie mógł jej zobaczyć. Naoczni świadkowie poświęcenia koron wyznają, że Papież był wyraźnie poruszony, gdy dowiedział się, iż stanowią one Wotum Narodu dla Matki Bożej. Z dużym zaciekawieniem dotykał koron z meteorytami i kamieniem księżycowym. Dzieło uzyskało papieskie błogosławieństwo.
Mariusz Drapikowski, omawiając symbolikę nowych koron i sukni dla Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, zdradza pewien wymowny fakt. Okazuje się, że gdy przeor Jasnej Góry odbierał w „L’Osservatore Romano” zdjęcia z poświęcenia koron przez Benedykta XVI, dowiedział się o promocji książki na temat Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ze zdjęciami wykonanymi przy użyciu watykańskiego teleskopu. Zostało to odczytane jako aprobata dla użycia w nowej szacie Matki Bożej Jasnogórskiej fragmentów ciał niebieskich, które wraz z biżuterią lśnią na Obrazie jak konstelacje gwiazd na niebie. Mistrz Drapikowski wyjaśnia, że obok samej Ikony inspiracją w pracy było dla niego właśnie rozgwieżdżone niebo. Kolor nieba jest kolorem Matki Bożej i kieruje człowieka ku nieskończoności. – Suknia, mieniąca się barwami: niebieską, granatową i delikatnym odcieniem szafiru – mówi jej twórca – ma nie tylko zachwycić, ale także wskazać na zgodną z kanonem symbolikę, ukazującą nowe treści.
Na Cudowny Obraz Jasnogórski w nowej szacie należy patrzeć poprzez symbole w niej zawarte. Ta suknia jest dosłownie pisana modlitwą narodu polskiego.

"Niedziela" 36/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl