„Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko”

Ks. Sylwester Łącki CSMA

Beatyfikacja męczennika ks. Jerzego Popiełuszki przeszła już do historii Kościoła katolickiego i Polski. Jest to wielki dar dla naszego narodu, którego księga świętości wzbogaciła się o kolejną – szczególną i jakże wyrazistą w swej wymowie – kartę. Jak napisał w „Słowie wstępnym” do albumu abp Kazimierz Nycz – beatyfikacja Księdza Jerzego „stała się okazją do moralnej oceny systemu komunistycznego, który zniewalał swoją ideologią miliony ludzi”.
Wiek XX naznaczony został aktami heroicznej postawy świętych, wśród których nie brakowało męczenników, oraz wydarzeniami i czynami, które okazały się najczarniejszymi kartami w historii ludzkości. Ponad 25 lat temu z niezwykłym okrucieństwem zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę, aby zabić w narodzie polskim ducha walki o wolność i prawdę, a Kościołowi zadać cios, po którym miał zamilknąć i podporządkować się komunistycznym władzom PRL. Jednak to Bóg kieruje losami świata i z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro.
Album „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko” jest hołdem złożonym temu Kapłanowi oraz wszystkim, którzy pokazali swoim życiem, że w każdych warunkach i czasach należy czynić dobro, nie poddając się lękowi i złu – nawet za cenę śmierci. Zawiera on archiwalne zdjęcia przypominające drogę przyszłego Błogosławionego do kapłaństwa i męczeństwa. Współczesne fotografie Grzegorza Gałązki ukazują dom rodzinny Księdza Jerzego, jego rodziców, różne dokumenty i listy, a także własnoręcznie pisane kazania. Zobaczymy też kościoły (widok dzisiejszy), w których pracował.
Znaczna część albumu poświęcona jest kościołowi św. Stanisława Kostki na Żoliborzu: zobaczymy wnętrze świątyni i Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także obrazy z niektórych rocznicowych uroczystości przy grobie Męczennika. W albumie znajdują się zdjęcia z uroczystości pogrzebowych Księdza Jerzego, a także fotografie przedstawiające Ojca Świętego Jana Pawła II, który modlił się przy grobie Męczennika w 1987 r. Kilka stron poświęconych zostało obchodom 25. rocznicy męczeństwa ks. Popiełuszki, które odbyły się przy tamie we Włocławku oraz na Żoliborzu, z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – przyznał on wtedy Księdzu Jerzemu pośmiertnie Order Orła Białego.
Ostatnia część albumu pokazuje uroczystości beatyfikacyjne na placu Piłsudskiego w Warszawie 6 czerwca 2010 r. – z udziałem Mamy i Rodzeństwa ks. Popiełuszki – którym przewodniczył legat Ojca Świętego Benedykta XVI abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
O kapłańskiej posłudze, zmaganiach z chorobami, o działalności religijno-patriotycznej i Mszach św. za Ojczyznę, o represjach reżimu komunistycznego w Polsce wobec Kościoła i Księdza Jerzego opowiada ks. Zygmunt Malacki – proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Daje on świadectwo o tym, jak jego kolega – obecnie Błogosławiony – zło dobrem zwyciężał i jak z tej ofiary nieustannie wyrasta dobro: jak zrodził się kult, jak przebiegał proces beatyfikacyjny, jak w podziemiach parafialnej świątyni na Żoliborzu powstawało „sanktuarium sumienia” i Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

"Niedziela" 27/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl