Charyzmatyczny duszpasterz Polonii

Urszula Buglewicz

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w służbie duszpasterskiej i krzewienie wartości narodowych wśród Polonii” został odznaczony biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Ryszard Karpiński.
Uroczystość odznaczenia odbyła się 26 kwietnia br. w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odznaczenie, nadane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wręczyły Genowefa Tokarska – wojewoda lubelski i Elżbieta Kruk – poseł na Sejm. Niecodzienne spotkanie, odbywające się podczas I Lubelskich Dni Personalizmu, poprowadził rektor KUL-u ks. prof. Stanisław Wilk. – Przeżywamy uroczystość odznaczenia człowieka, który tak wiele lat swego życia poświęcił służbie Polonii, służbie rodakom przebywającym na emigracji – mówił Ksiądz Rektor. – Podróże, spotkania, przemówienia i zachęty, sytuacje, kiedy trzeba było podać pomocną dłoń lub pomóc w rozwiązaniu trudności, były udziałem Księdza Biskupa na wszystkich kontynentach, gdzie bije polskie serce.

Na podobieństwo św. Pawła Apostoła

W laudacji, wygłoszonej przez ks. prof. Edwarda Walewandra, została podkreślona wyjątkowa osobowość bp. Karpińskiego, nazwanego charyzmatycznym duszpasterzem Polonii. Ks. Walewander przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia Laureata, zwracając uwagę na te, które w sposób szczególny przygotowywały Księdza Biskupa do pełnienia posługi wśród Polonii. – W czasie studiów w Rzymie przyszły Duszpasterz Polonii zdobywał „rzymską” perspektywę świata i znajomość kilku języków obcych. Dzięki łatwości w nawiązywaniu kontaktów, niezauważalnie stał się łącznikiem między Rzymem a Polakami na całym świecie – mówił. Gdy w 1985 r. ks. Karpiński został mianowany biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej, w herbie umieścił statek płynący po morzu i słowa: „Nieść pomoc ludziom w drodze”. Takie cechy charakteru, jak serdeczność, życzliwość, otwartość wobec kapłanów i świeckich, wypływająca z serca potrzeba niesienia pomocy czy umiejętność słuchania były Księdzu Biskupowi szczególnie potrzebne podczas pełnienia różnych funkcji w Kościele, m.in. konsultora Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa, Migracji i Turystyki w Rzymie, przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie czy delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. – Biskup Ryszard apostołował po całym świecie na podobieństwo św. Pawła Apostoła – porównywał ks. Walewander. I dla uzasadnienia podał imponującą liczbę podróży apostolskich: 175, w tym 75 jako delegat KEP. – Wszędzie mówił, że Polonia powinna zachować wiarę katolicką i pozostać wierna Bogu i Ojczyźnie – podkreślił Laudator. – Zawsze twierdził, że zakładanie placówek duszpasterstwa emigracyjnego to nie przywilej, ale obowiązek.

Apostolska pasja

W imieniu Metropolity Lubelskiego gratulacje bp. Karpińskiemu złożył bp Mieczysław Cisło, wyrażając radość, że jego „wysiłki w pracy biskupiej wobec rodaków w świecie zostały dostrzeżone i docenione”. Bp Cisło zaznaczył, że „posługa Biskupa Ryszarda nie była pełnieniem obowiązku, ale apostolską pasją”.
Sam Laureat z wielkim wzruszeniem podkreślał, że przyjmuje to wyjątkowe odznaczenie z wielkim szacunkiem dla osoby Prezydenta RP oraz tych, którzy przyczynili się do jego przyznania. – Cieszę się, że w ten sposób, w mojej skromnej osobie zostali dowartościowani kapłani, siostry zakonne i świeccy, którzy od zarania emigracji polskiej troszczyli się o ducha narodu i wiarę naszych rodaków na różnych kontynentach – mówił bp Karpiński. – Przecież, gdyby nie organizowanie szkół polskich przy polskich misjach katolickich, ogromna większość polskich dzieci pozostałaby bez znajomości ojczystego języka i kultury, nie mówiąc już o wierze. Jest to w rezultacie dowartościowanie całej armii apostolstwa.

"Niedziela" 20/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl