Sanktuarium Jasnogórskie w 2009 r.

O. Ignacy Rękawek – kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

– Jasną Górę nawiedziło w 2009 r. około 3,5 mln pielgrzymów.

– W 167 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 867 tys. 298 osób. Najliczniejsze pielgrzymki: Rodzina Radia Maryja, Odnowa w Duchu Świętym, Rolnicy, Ludzie Pracy, Motocykliści, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Anonimowi Alkoholicy, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci, Elektrycy, Małżeństwa i Rodziny, Nauczyciele, Legion Maryi, Pocztowcy, Akcja Katolicka, Kolejarze, Franciszkański Zakon Świeckich, Amazonki.

– Do sanktuarium przyszły 252 piesze pielgrzymki, w których uczestniczyło 142 tys. 316 osób.

– Na Jasną Górę przybyło 156 kardynałów, arcybiskupów i biskupów z 15 państw świata: z Polski, Ukrainy, Austrii, Węgier, Niemiec, Watykanu, Republiki Konga i Gabonu, z Brazylii, Białorusi, Chorwacji, RPA, Francji, Meksyku, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Jasną Górę odwiedzili m.in.: kard. Tarcisio Bertone – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej; kard. Ennio Antonelli – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny; kard. Paul Poupard – emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i Papieskiej Rady ds. Kultury; abp Jan Pawłowski – nowy nuncjusz apostolski w Republice Konga i Gabonie; abp Francesco Coccopalmerio – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

– Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 83 krajów świata. Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadzało w 10 językach. Z posługi przewodników skorzystały 2 742 grupy zagraniczne, liczące 65 741 osób.

– Kapłani odprawili 61 544 Mszy św. Wygłoszono 5 930 kazań, homilii i Apeli Jasnogórskich. Rozdzielono 1 866 000 Komunii św. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 35 300 godzin, służąc w konfesjonale przez sprawowanie sakramentu pojednania. Sakrament małżeństwa zawarło 88 par. Ochrzczono 62 osoby. Różne grupy modlitewne odbyły 220 czuwań nocnych. Odbyło się 14 kongresów i sympozjów naukowo-duszpasterskich. Przeprowadzono 21 serii rekolekcji dla różnych grup zorganizowanych. Odbyło się 27 koncertów muzycznych.

– W Poradnictwie Rodzinnym 1412 osób szukało pomocy z zakresu życia rodzinnego. W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla młodzieży przeprowadzono 1560 rozmów indywidualnych i grupowych. Pomocy przez Jasnogórski Telefon Zaufania szukało 2375 osób. Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze przeszkolił 680 animatorów. Duchową Adopcję podjęło około 32 000 osób. Do Księgi Apelowej intencje wpisało około 75 000 osób.

– Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze udzielił pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej około 30 000 osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i samotnych. Pod stałą opieką jest 650 rodzin – około 1200 osób.

"Niedziela" 3/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl