Polscy biskupi bronią krzyża

Ks. Mariusz Frukacz

Stanowisko Kościoła w Polsce wobec wyroku Trybunału Europejskiego w Strasburgu w sprawie krzyża w szkołach, zagadnienie okresu propedeutycznego w polskich seminariach duchownych, duszpasterstwo emigracyjne wśród Polonii oraz program pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce – to tematyka konferencji prasowej, która odbyła się 26 listopada w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze po zakończonym 350. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Na konferencji obecni byli: abp Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki – zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, bp Wojciech Polak – nowy delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej i przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą, ks. dr Józef Kloch – rzecznik prasowy KEP oraz paulini – o. Stanisław Tomoń – dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry i o. Robert Jasiulewicz – redaktor naczelny dwumiesięcznika „Jasna Góra”.
Stanowisko Episkopatu Polski wobec wyroku Trybunału Europejskiego w Strasburgu w sprawie krzyża w szkołach zaprezentował abp Józef Michalik. Wyrok Trybunału Europejskiego w Strasburgu w sprawie krzyży to temat dla wszystkich ludzi bardzo ważny, a zarazem najwyższej wagi dla Kościoła katolickiego i wszystkich wierzących – mówił abp Michalik. – Jesteśmy świadkami tego, iż całkiem niedawno odpowiedziano na pytanie, jaką Europę chce się budować. Czy Europę, w której jest miejsce na szacunek dla przekonań religijnych drugiego człowieka, czy Europę humanizmu uniwersalnego, czy Europę agresywnej laickości? – kontynuował Przewodniczący KEP.
Abp Michalik podkreślił również, że „Krzyż jest dla nas symbolem najwyższej świętości. Krzyż to nie tylko ozdoba czy kultura, wokół której budowała się cywilizacja. Krzyż to najważniejszy znak w dziejach świata i człowieka, kiedy to Bóg odpowiedział na ludzką biedę i umarł za nas na Krzyżu”. – Potrzebne jest świadectwo domagania się obecności krzyża w życiu publicznym. Krzyż jest znakiem miłości, przebaczenia. Czy mamy się wycofać z modlitwy Chrystusa: „Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”, czy mamy się wycofać z drogi, której uczy nas Ewangelia? – pytał Hierarcha. – Krzyż jest nauczycielem dla każdego z nas. Kościół i uczciwi ludzie nie mogą milczeć. To jest jakaś godzina próby dla naszej wiary, dla naszej odwagi. Czy wiara ma być zamknięta tylko do zakątków sumienia? – dodał.
Przewodniczący KEP odniósł się krytycznie także do obecnej w Europie ideologii liberalizmu. – Nowocześni liberałowie mają fałszywą koncepcję wiary. Zresztą nie są wcale tacy nowocześni, bo powielają stare wzorce prześladowania, a nie tolerancji, otwartości, kultury ducha w stosunku do drugiego człowieka – podkreślił abp Michalik.
Biskupi przedstawili także dziennikarzom program pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce, o czym mówił abp Stanisław Gądecki, a także kwestię wprowadzenia okresu propedeutycznego w polskich seminariach duchownych oraz sprawy duszpasterstwa emigracyjnego wśród Polonii. – Problem duszpasterstwa emigracyjnego jest bardzo złożony. Konieczna jest duszpasterska troska o emigrację. Potrzebne są kontakty z rektorami misji katolickich, z biskupami miejsca. Ważny jest też problem obecności kapłanów w środowiskach emigracji polskiej – mówił bp Wojciech Polak, który został nowym delegatem KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. Zastąpił pełniącego tę funkcję przez ostatnie 20 miesięcy abp. Zygmunta Zimowskiego, od kwietnia br. przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Wcześniej za duszpasterstwo emigracji był odpowiedzialny biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Ryszard Karpiński.
Komisję w Episkopacie Polski zajmującą się duszpasterstwem emigracyjnym powołał w 1928 r. prymas Polski – kard. August Hlond. Sam też stanął na czele Komisji Biskupów ds. Emigracji, która zajęła się tworzeniem Polskich Misji Katolickich.

"Niedziela" 49/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl