Światło miłości i nadziei

Agnieszka Raczyńska-Lorek

W Wigilię Bożego Narodzenia zapalana jest na naszych stołach jako symbol łączności z potrzebującymi. Świeca Caritas. Kiedy ją zapalamy, ofiarujemy innym odrobinę serca i ciepła. W pierwszą niedzielę Adwentu rusza XV jubileuszowa edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, której tym razem patronuje hasło: „Bądźmy świadkami miłości”

Poraz 10. akcja ma charakter ekumeniczny i jest wspólnym działaniem organizacji charytatywnych: Caritas Kościoła katolickiego, Eleos Kościoła prawosławnego oraz Diakonii Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Do akcji po raz pierwszy włączyła się oficjalnie także Diakonia Kościoła ewangelicko-reformowanego. Caritas Polska podczas tegorocznej edycji akcji rozprowadzi ponad 4 mln wigilijnych świec, Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego – 15 tys., a Eleos Kościoła prawosławnego – 14 tys. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ruszyło w 1994 r., kiedy to świece zostały rozprowadzone po raz pierwszy. W roku 2000 inicjatywa nabrała charakteru ekumenicznego. W każdym roku świece docierają do coraz większej liczby Polaków w kraju i poza jego granicami – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, a także na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Na ratunek sierotom

„W tym roku pragniemy zwrócić społeczną uwagę na problem, jakim jest sieroctwo naturalne, a przede wszystkim społeczne – mówi ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska. – Szacuje się, że dzieci przebywających w placówkach opieki zastępczej – całodobowych, innych niż rodzina naturalna – jest blisko 25 tys. Placówek opieki całodobowej dla dzieci osieroconych, prowadzonych przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe, zgromadzenia zakonne i inne uprawnione do tego organy, jest ponad 700. Miesięczny koszt opieki nad małym dzieckiem w domu dziecka wynosi 5 tys. zł, nad dziećmi starszymi – 2 200 – 4 200 zł. Liczba pracowników etatowych domów dziecka to 11 tys. osób, w tym 4 tys. pedagogów. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinnym domu dziecka wynosi obecnie niespełna 1300 zł, z czego ok. 550 zł przeznaczone jest na jedzenie, ubranie, edukację, wakacje, a pozostała kwota to wynagrodzenie opiekunów, ubezpieczenie, utrzymanie domu etc. W Polsce istnieje ok. 700 różnego typu instytucji, zapewniających całodobową opiekę dzieciom pozbawionym rodziców – informuje ks. Sobolewski.

Dla dzieci w Sudanie

Drugim ważnym problemem, jakiemu dedykowane jest tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, jest sytuacja dzieci w Sudanie. Zarówno dzieci, jak i dorośli codziennie narażeni są tam na śmierć z powodu suszy i głodu, a przede wszystkim z powodu konfliktu zbrojnego pomiędzy południem a północą kraju. Według ONZ, tylko w roku 2009 zginęło w Sudanie ponad 2 tys. ludzi, a 250 tys. straciło dach nad głową. – Dzieci są najbardziej bezbronne i najbardziej narażone na różnego rodzaju choroby, a także na śmierć głodową. Nie zawsze udaje się temu zapobiec, bo zdarza się, że przybywają do nas po pomoc zbyt późno. Niemniej jednak robimy to, co jest w naszej mocy: dożywiamy, podajemy witaminy, żelazo. Często można zobaczyć, jak te dzieci glinę przywiezioną znad Nilu jedzą tak, jak nasze polskie dzieci czekoladę. Jest to znak zagłodzenia, braku witamin i żelaza w organizmie. Trzeba więc najpierw ratować życie tych dzieci, a dopiero potem myśleć o ich przyszłości – mówi s. Łucja, misjonarka z Sudanu.

„Pomagam”

Zrozumieniu idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom służy symbolika światła i ciemności. Światło kojarzone jest z nadzieją i miłością. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia: z dziećmi ubogimi, pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych, sierotami. Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest – poza zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym – również uwrażliwianie na trudną sytuację dzieci ubogich lub potrzebujących wsparcia. Świece możemy umieścić w domowym wieńcu adwentowym lub zapalić na wigilijnym stole, możemy je też przekazać znajomym w prezencie czy zapalić na grobach naszych bliskich zmarłych. Okres Adwentu to czas refleksji i dobry moment, aby pomyśleć, co możemy zrobić dla innych. Kupując świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pomagamy dzieciom.
Wigilijne świece będzie można zakupić przez cały okres Adwentu w każdej parafii wyżej wymienionych Wspólnot wyznaniowych. Dzieło można także wesprzeć, wysyłając SMS o treści POMAGAM na numer 72902 (koszt – 2,44 zł z VAT) lub dzwoniąc na numer 704-207-401 (koszt – 2,48 z VAT). Pozyskane środki finansowe w zasadniczej części pozostaną w diecezjalnych Caritas. Część z nich zasili Parafialne Zespoły Caritas. 10 groszy z każdej świecy Caritas przeznaczy na projekty pomocy dzieciom poza granicami naszego kraju. Dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz zauważa: – Do tej pory pomoc została przekazana na dożywianie dzieci oraz wspieranie ich edukacji i leczenia w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Iraku, Sudanie i Czeczenii. W ubiegłym roku Caritas przekazała 367 900 zł na pomoc dzieciom w Kamerunie, Ruandzie, Kongo i Sudanie.

"Niedziela" 48/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl