Ku czci bł. Celiny Borzęckiej

S. Anna Helena Skalik CR

Trzy dni trwały uroczystości ku czci bł. Celiny Borzęckiej, założycielki Sióstr Zmartwychwstanek. 25 października rozpoczął je odpust bł. Celiny w kościele św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Sumę celebrowali kapłani pod przewodnictwem ks. dr. hab. Wojciecha Zyzaka z Krakowa. Wśród celebransów był ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL, któremu zmartwychwstanki zawdzięczają sprawny proces dotyczący uzdrowienia za przyczyną Matki Celiny, który po etapach w Rzymie doprowadził do jej beatyfikacji. Na uroczystości przybyli kapłani pochodzący z ziemi rodzinnej bł. Celiny na Białorusi: ks. Józef Zaniewski z Moskwy, ks. prał. Jerzy Steckiewicz z Kaliningradu i ks. prał. Andrzej Steckiewicz z Mińska na Białorusi. Byli także przedstawiciele rodziny naturalnej bł. Celiny, z Krakowa i Warszawy. Władze Kęt reprezentowali: burmistrz Roman Olejarz oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Józef Skudlarski, a stronę białoruską: wiceprzewodniczący Rady Miasta Grodna Żywalewski Stanisław Stanisławowicz oraz przewodniczący kołchozu w Świsłoczy Hustyr Wasilij Nikołajewicz. Dzień 26 października u zmartwychwstanek w Kętach rozpoczęła uroczysta Eucharystia w kaplicy zakonnej. Potem były oficjalne spotkania władz ziemi kęckiej i grodzieńskiej, połączone ze zwiedzaniem Kęt i okolic. Następny dzień – 27 października upłynął pod znakiem sympozjum w Bielsku-Białej o duchowości bł. Celiny, które zorganizował Instytut Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Zmartwychwstanek, Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu oraz Urzędem Gminy Kęty, a patronatem objął bp Tadeusz Rakoczy. Refleksja naukowa wspaniale zwieńczyła uroczystości, będąc wezwaniem do naśladowania wzoru kobiety łączącej charyzmaty żony, matki, wdowy i zakonnicy.

"Niedziela" 45/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl