Najwyższe odznaczenie dla ks. Popiełuszki

Artur Stelmasiak

W 25. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki kilkanaście tysięcy osób z całej Polski modliło się przy jego grobie na warszawskim Żoliborzu. Podczas głównych uroczystości prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył zamordowanego Kapelana „Solidarności” najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego.
Wśród tłumu wiernych przed warszawskim kościołem św. Stanisława Kostki było wielu, którzy 25 lat temu uczestniczyli we Mszach św. za Ojczyznę sprawowanych przez ks. Popiełuszkę. Jak co roku obecna była także Marianna Popiełuszko, matka zamordowanego przez SB Kapłana, na której ręce prezydent Lech Kaczyński przekazał Order Orła Białego. Nadano go – jak głosi uzasadnienie – w uznaniu znamienitych zasług w pracy duszpasterskiej oraz za wspieranie słowem i czynem walki o niepodległą i sprawiedliwą Polskę. – Jego działalność jako kapłana oceni Bóg i Kościół. Jego działalność jako patrioty oceniłem dziś w imieniu Narodu – powiedział Lech Kaczyński. Rodzina zdecydowała, że order, tak jak wiele innych pamiątek, odda do muzeum ks. Popiełuszki.
W uroczystej Mszy św. udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, parlamentu, władze Warszawy. Wraz z metropolitą warszawskim abp. Kazimierzem Nyczem Liturgię koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym kolega ks. Jerzego z wojska, obecny biskup pomocniczy Opola Jan Kopiec. – Modlimy się, żeby Benedykt XVI w Roku Kapłańskim dał nam błogosławionego męczennika ks. Popiełuszkę. Ta beatyfikacja jest potrzebna nie tylko kapłanom, ale całemu ludowi Bożemu – powiedział abp Nycz.
Uroczystości związane z obchodami 25. rocznicy śmierci Kapelana „Solidarności” odbywały się w całym kraju. Na tamie we Włocławku, gdzie odnaleziono ciało ks. Popiełuszki, została odprawiona Msza św., a w wielu polskich miastach organizowane były konferencje naukowe, wystawy i koncerty.

"Niedziela" 44/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl