Gratulujemy, Ojcze Doktorze!

(R)

W czwartek 8 października na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego odbyła się obrona pracy doktorskiej o. Tadeusza Rydzyka pt. „Apostolski wymiar Radia Maryja w świetle założeń ideowych i programowych”. Było to prawdziwe przeżycie zobaczyć w murach Uniwersytetu kard. Wyszyńskiego o. Rydzyka w otoczeniu księży biskupów, kapłanów i wielu osobistości świeckich. Chcieliśmy wszyscy wyrazić solidarność z tym charyzmatycznym kapłanem. Toteż ta obrona doktorska była wielkim świętowaniem Kościoła. Promotorem pracy o. Rydzyka był ks. prof. Paweł Góralczyk – specjalista w dziedzinie teologii moralnej, a przewodowi doktorskiemu przewodniczył ks. prof. Jan Przybyłowski. Podziwialiśmy tego młodego prodziekana Wydziału Teologicznego, który przy sali pełnej znakomitych gości prowadził przewód w sposób znakomity. A nie było to łatwe, ponieważ znaleźli się – jakżeby inaczej – tzw. ludzie mediów, którzy i w tej sytuacji chcieli jakoś zaistnieć. O. Tadeusz Rydzyk stanął na wysokości zadania – zachował ogromny spokój, pogodę ducha i serdeczny uśmiech dla wszystkich, pokazał, że jest dobrze przygotowany do stawianych mu pytań, i dlatego byliśmy pewni, że obrona pracy wypadnie bardzo dobrze.
Wysłuchaliśmy wnikliwych opinii recenzentów, które dobrze oddawały zawartość dysertacji. Padło też sporo pytań, na które doktorant bez kłopotów odpowiedział. I wreszcie werdykt Komisji – oklaski wszystkich uczestniczących w spotkaniu i wielka radość. Można powiedzieć, że było to wielkie wydarzenie.
Gratulujemy o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi jego odwagi i pracowitości. Ten doktorat jest świadectwem, jak można pracować i z jaką gorliwością oddawać się sprawie Bożej. Po raz kolejny o. Rydzyk potwierdził znane już powszechnie powiedzenie: „Alleluja – i do przodu!”.

"Niedziela" 42/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl