Media katolickie przedłużeniem głosu z ambony

Anna Wyszyńska

Słoneczna pogoda pomogła w stworzeniu jeszcze cieplejszego niż zwykle klimatu Pielgrzymki Pracowników i Czytelników „Niedzieli” na Jasną Górę, która odbyła się 19 września. Gościem specjalnym Redakcji był prymas Polski kard. Józef Glemp, którzy przewodniczył Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej, i wygłosił kazanie oraz złożył kapłańskie świadectwo.

„Niedziela” u Pierwszej Redaktorki

Uczestników pielgrzymki powitali przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski oraz redaktor naczelny „Niedzieli” ks. inf. Ireneusz Skubiś. W homilii kard. Józef Glemp powiedział m.in.: – Dziennikarstwo, praca dla szerzenia Słowa Bożego, wymaga ciągle bacznej obserwacji i analizy tego, co się dzieje społecznie, jaki jest stosunek władz państwowych do Kościoła i Kościoła do państwa. Przypomniał sytuację Kościoła w przeszłości. Zauważył, że w różnych okresach historycznych widoczne były próby odchodzenia od wartości chrześcijańskich, a nawet bezwzględnej walki z Kościołem. Także obecnie wiele środowisk chciałoby żyć bez jakichkolwiek reguł. Dlatego tak ważna jest ewangelizacja przez katolickie środki przekazu. W tym istotne miejsce – powiedział Ksiądz Prymas – ma Redakcja „Niedzieli”, najbardziej znanego w Polsce tygodnika katolickiego. Prasa katolicka stanowi przedłużenie głosu z ambony, ubogaconego ilustracjami i pogłębioną refleksją.
Podczas Eucharystii dokonano Aktu Zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej Jasnogórskiej. Uczestnicy pielgrzymki proszą w nim Pierwszą Redaktorkę o błogosławieństwo, aby w swoich wysiłkach byli wiernymi świadkami Chrystusa, a przez szpalty „Niedzieli”, a także przez jej obecność w radiu, telewizji oraz w Internecie prowadzili do spotkania między ludźmi w wierze, w miłości i w prawdzie. Odczytanie Aktu odbyło się przy kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, którą następnie „Niedziela” ofiarowała w darze Księdzu Prymasowi. Liturgii towarzyszył śpiew jasnogórskiego chóru Filiae Mariae pod dyrekcją Marioli Jeziorowskiej. Nad oprawą liturgiczną Mszy św. czuwał o. Kamil Szustak.

„Sursum Corda”

W ramach pielgrzymki wręczono przyznawane przez „Niedzielę” statuetki „Sursum Corda”, które otrzymali: kard. Józef Glemp, bp Adam Lepa, Tadeusz Wrona – prezydent Częstochowy, Grzegorz Bierecki – prezes Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Helena i Adam Zychowie, którzy przez wiele lat kierowali drukarnią, gdzie drukowana była „Niedziela”. Natomiast wśród tegorocznych laureatów medalu „Mater Verbi” znaleźli się: ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. Gustaw Zemła – rzeźbiarz, Marcin Przeciszewski – prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Grzegorz Polak – dziennikarz, pisarz katolicki, s. Małgorzata Krupecka – urszulanka SJK. Medal nawiązuje do Roku Kapłańskiego przebiegającego pod hasłem: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana” i przedstawia postać sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
Muzyczne pocztówki dla Księdza Prymasa oraz wszystkich uczestników pielgrzymki przekazywała podczas spotkania w Auli Papieskiej częstochowska „Grupa Romana”. Serdeczne życzenia złożyły Redakcji dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej w Łodzi przez siostry urszulanki szare.

Misja specjalna

W przeddzień spotkania na Jasnej Górze – 18 września – w siedzibie Redakcji odbyły się warsztaty dziennikarskie. Bp Adam Lepa, który wygłosił wykład wprowadzający nt. „Mediów katolickich misja specjalna”, przypomniał, że najważniejszym zadaniem prasy katolickiej jest ewangelizacja. Współczesne uwarunkowania, zwłaszcza treści i formy działania mediów komercyjnych, dyktują jednak również inne zadania, m.in. obalanie mitów fabrykowanych na temat Kościoła. Bp Lepa zauważył, że zjawisko tzw. poprawności politycznej stanowi nową formę cenzury. Red. Maciej Łętowski w swojej wypowiedzi do dziennikarzy podkreślił, że coraz większy wpływ na społeczeństwo wywierają nowe media: Internet, telewizja informacyjna, tabloidy. Ich szeroki zasięg nie przekłada się na jakość dostarczanej informacji, co powoduje obniżenie wiarygodności mediów, naruszanie granic prywatności i pogoń za sensacją.

Tworzymy Kręgi Pomocników Mater Vrebi

Podczas warsztatów ks. inf. Ireneusz Skubiś oraz ks. prał. Ksawery Sokołowski przedstawili nową inicjatywę „Niedzieli” – Kręgi Pomocników Mater Verbi. Kręgi będą miejscem gromadzącym osoby, które pragną pomóc polskim rodzinom w owocnym i bezpiecznym korzystaniu ze współczesnych środków przekazu. „Niedziela” wydała pierwszy numer biuletynu Kręgów pt. „Edukacja medialna wyzwaniem XXI wieku”. Kolejne wydania będą poświęcone m.in. bezpiecznemu korzystaniu z komputera, Internetu, gier komputerowych. – Zachęcamy do tworzenia Kręgów i organizowania spotkań, do podejmowania systematycznej refleksji na temat pożytków i zagrożeń związanych z mediami – powiedział ks. inf. Ireneusz Skubiś.

"Niedziela" 39/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl