Rozpoznaj czas!

Piotr Drzewiecki

Benedykt XVI do lednickiej młodzieży: „Wybierzcie Chrystusa, abyście w każdej chwili życia – radosnej i trudnej – mieli wewnętrzną pewność, że On wspiera Was mocą Ducha Świętego i łaską”

Prawie 100 tys. młodych ludzi z całej Polski i z zagranicy wzięło udział w XIII Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych na polach lednickich. W tym roku mottem spotkania był czas i po raz pierwszy miało ono charakter międzynarodowy.

Lednickie oczyszczenie

Już od wczesnych godzin porannych ku Bramie Rybie zmierzały setki młodych ludzi, przybyłych z różnych zakątków naszego kraju autokarami, pociągami, samochodami. Z południa Polski wyruszył specjalny pociąg „Święty Jacek”, a z Warszawy autokarowy ekspres „Święty Wojciech”, które także dowiozły pielgrzymów na spotkanie. Młodzi korzystali z ładnej pogody, uczestniczyli w sakramencie pojednania na polu spowiedzi, gdzie w ciszy, wśród zieleni mogli porozmawiać z kapłanami. Dla wielu z nich była to pierwsza spowiedź od dłuższego czasu. Kto chciał, mógł w ciszy i skupieniu adorować Najświętszy Sakrament w kaplicy, a także porozmawiać z ewangelizatorami Lednicy oraz z członkami wspólnot modlitewnych. Zespół „Siewcy Lednicy” uczył zebranych nowej pieśni „Ty jesteś, Panie”, skomponowanej na tegoroczne spotkanie. O godz. 15 zebrani odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a zaraz po niej – uroczyste Nieszpory. Każdy uczestnik spotkania, wchodząc na pole lednickie, otrzymał egzemplarz Lednickiej Liturgii Czasu, w której znajduje się skrócona wersja Jutrzni, Nieszporów i Komplety. O. Jan Góra – pomysłodawca lednickich spotkań – od kilku miesięcy zbierał fundusze na wydrukowanie lednickiego brewiarza i praktycznie w ostatniej chwili udało mu się sprawić, że każdy wyjechał z Lednicy z modlitewnikiem w ręce.

Misterium o czasie

Uroczysta procesja po Drodze III Tysiąclecia z udziałem zaproszonych gości rozpoczęła spotkanie. Przybyli m.in.: Prymas Polski kard. Józef Glemp, metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński, metropolita lubelski abp Józef Życiński, były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss, prezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz rektorzy wyższych uczelni. Wniesione zostały relikwie św. Wojciecha i obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, które zawsze towarzyszą młodzieży nad Lednicą. Ojcowie franciszkanie u stóp wzgórza lednickiego złożyli wielką replikę krzyża św. Franciszka, którego miniaturkę otrzymali uczestnicy. Szewach Weiss odmówił modlitwę i zaśpiewał psalm w języku hebrajskim. Po uroczystych powitaniach uczestników i gości spotkania balet Opery Poznańskiej rozpoczął Misterium o czasie, w którym przy recytacji i śpiewie wniesione zostały symbole przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Taniec to nieodłączny element każdego spotkania nad Lednicą. Tuż po nim na Drodze III Tysiąclecia pojawiła się procesja aniołów, która stanowiła wstęp do najważniejszego punktu spotkania – uroczystej Eucharystii. Pod przewodnictwem Prymasa Polski koncelebrowało kilkunastu biskupów i setki księży przybyłych na Lednicę wraz z młodzieżą. W homilii abp Józef Życiński powiedział: – Dziękuję za tę wspólnotę, którą tworzycie, dając wyraz Waszej więzi z wartościami, Waszego duchowego otwarcia. Równocześnie kiedy patrzy się na różnorodność środowiska reprezentowanego w tej wspólnocie, także na tych, którzy przybyli spoza granic Polski, uświadamiamy sobie, że my, jako świadkowie prawdy o Trójcy Osób, która jest w Bogu Miłości, jesteśmy w szczególny sposób zobowiązani do budowania wspólnoty, jedności, duchowej więzi. Pragnę Wam życzyć, ażeby owocem tych lednickich spotkań było Wasze świadectwo wspólnoty, jedności i miłości. W świecie, który będzie ukazywał inne wzorce, pamiętajcie, że imieniem Boga jest miłość. Nie sukces. Chrystus nie był człowiekiem sukcesu. Został skazany na śmierć w tym okresie, kiedy mógł tak wiele działać i przemieniać. Ale z perspektywy czasu jego pozorna przegrana okazała się zwycięstwem. I on jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata (…). Dlatego życzę Wam, byście umocnieni przeżyciem tej wspólnoty zaopatrzyli się w duchowe walkmany, gdzie będziecie słyszeć Bożą melodię. Na zakończenie Eucharystii na pola lednickie wbiegł V Maraton Lednicki, który kilka godzin wcześniej wyruszył spod Poznańskich Krzyży.

Europejski wybór Chrystusa

W tym roku Lednica po raz pierwszy miała charakter międzynarodowy. Delegacje kilkunastu krajów w procesji, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego i w obecności Prymasa Polski, dokonały wyboru Chrystusa w swoim ojczystym języku. Byli wśród nich młodzi m.in. z: Francji, Włoch, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Rosji oraz delegacja z Polski. Słowa roty wyboru Chrystusa wypowiedziało prawie 100 tys. młodych Polaków, którzy już w strugach deszczu wybrali Chrystusa na swojego Pana. Zła pogoda nie przeszkodziła młodzieży w dobrej zabawie. Nadal tańczyli i śpiewali, a o godz. 21.37 w ciszy i zadumie wspomnieli osobę Jana Pawła II. Podczas transmisji telewizyjnej, w łączności z całą Polską, młodzi ze świecami w dłoniach zaśpiewali pieśń „Niech zstąpi Duch Twój…”, upamiętniającą słynne słowa wypowiedziane na pl. Zwycięstwa w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Prymas Polski dokonał aktu „Wielkiego Bierzmowania Dziejów”, zaś młodzież odmówiła Psalm 91.

Przesłanie Benedykta XVI i Prezydenta Polski

Tak jak Jan Paweł II, także Benedykt XVI co roku kieruje swoje słowo do młodzieży zgromadzonej nad brzegami Jeziora Lednickiego. Słowa Ojca Świętego odczytał abp Henryk Muszyński: „Drodzy Młodzi Przyjaciele, zostaliście wybrani, abyście szli do Waszych bliskich, do szkół i uczelni, do Waszych środowisk, i byście byli świadkami Bożej miłości objawionej w Chrystusie. Wybierzcie Chrystusa, abyście w każdej chwili życia – radosnej i trudnej – mieli wewnętrzną pewność, że On wspiera Was mocą Ducha Świętego i łaską. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Wasze życie przyniesie owoc i ten owoc będzie trwał” – napisał Papież Benedykt XVI. Do wspólnej modlitwy z młodymi nad Lednicą chciał także włączyć się Prezydent RP Lech Kaczyński, jednak ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego i w celu uniknięcia „politycznego akcentu Lednicy” odwołał swoją wizytę i obiecał młodzieży, że pomodli się z nimi za rok. W swoim słowie Prezydent RP nawiązał do 20. rocznicy pokojowo wywalczonej wolności. „«Już za chwilę wylecimy z gniazda» – śpiewacie w pieśni będącej swoistym znakiem rozpoznawczym i hymnem młodzieży lednickiej. Życzę Wam, by ten Wasz lot był długi i jak najpiękniejszy. Jestem przekonany, że pozostaniecie wierni chrześcijańskiej Dobrej Nowinie oraz rodzimej kulturze i tożsamości polskiej. Są one naszym skarbem, który wnosimy do europejskiej wspólnoty. Jednocząc się z innymi narodami, nie możemy zapominać, kim sami jesteśmy. Pozostajemy dumni z naszej polskiej historii i dziedzictwa” – napisał Lech Kaczyński. Prezydent przekazał także kielich z wizerunkiem Orła Białego jako dar dla polskiej młodzieży.

Duch Święty na Lednicy

Obecni na polach lednickich ojcowie franciszkanie przedstawili postać Założyciela swojego zgromadzenia, a następnie kreślili znak krzyża na czołach uczestników spotkania. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu zapadła absolutna cisza i słychać było tylko coraz mocniej padający deszcz. Wymownym znakiem był fakt, że deszcz zaczął padać w trakcie powtórnego śpiewu pieśni „Niech zstąpi Duch Twój…” i dla wielu był on widocznym znakiem obecności Ducha Świętego wśród zebranych. Ostatnim akcentem spotkania było wniesienie Lednickiej Księgi Psalmów, którą przepisywali młodzi z całej Polski. Ojciec Jan zachęcił młodych, by korzystali z danego im czasu, nie tracili go i ofiarowali go innym. Dziękując młodym za obecność, o. Jan Góra zaprosił ich już na następną Lednicę – 5 czerwca 2010 r., której motywem przewodnim ma być postać kobiety. Tegoroczne spotkanie, jak zawsze, zakończyło uroczyste przejście przybyłej młodzieży przez Bramę Rybę.

"Niedziela" 25/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl