Co słychać na KUL-u

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Od początków istnienia zadaniem uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – „Deo et Patriae”.
W ciągu swojej 90-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą. KUL to uczelnia z tradycjami, a zarazem nowoczesna. Jest silnym, dynamicznym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej.
Uniwersytet współpracuje z ponad 90 szkołami wyższymi za granicą. Jest także członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń uniwersyteckich. Dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół KUL-u utrzymuje stały kontakt z Polonią na całym świecie.
Kadra naukowo-dydaktyczna uczelni liczy ponad 1100 pracowników, wielu z nich to profesorowie i specjaliści o międzynarodowej sławie. Zakres zainteresowań badawczych jest bardzo szeroki, co znajduje odzwierciedlenie w działalności ponad 40 instytutów wydziałowych i międzywydziałowych.
Uczelnia prowadzi nauczanie na wszystkich poziomach kształcenia: studia I stopnia licencjackie i inżynierskie, II stopnia magisterskie, III stopnia doktoranckie, studia podyplomowe oraz międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, dzięki którym osoby szczególnie uzdolnione mogą studiować według indywidualnie układanych programów. Studenci KUL-u mogą podejmować także studia w ramach Akademii „Artes Liberales”, co umożliwia studiowanie pod okiem najlepszych specjalistów z danej dziedziny w Polsce.
Studenci KUL-u poza nauką europejskich języków starożytnych i nowożytnych mogą się także uczyć języka chińskiego, hebrajskiego czy sanskrytu. Dzięki współpracy KUL-u z wieloma uczelniami w kraju i za granicą studenci korzystają z programów: MOST, ERASMUS i COMENIUS.
Na KUL-u zastosowano specjalne rozwiązania architektoniczne i dydaktyczne umożliwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym. Z myślą o nich prowadzone są specjalne programy, m.in. dla niewidomych – na anglistyce, dla niesłyszących – na pedagogice.
Biuro Karier KUL-u służy pomocą w realizowaniu dodatkowych staży czy praktyk, pomaga również w znalezieniu pracy podczas studiów oraz po ich ukończeniu. Na uczelni działa wiele organizacji naukowych, artystycznych i sportowych, które skupiają studentów chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania. KUL można zwiedzić z przewodnikiem. W programie wycieczki znajduje się m.in. główna siedziba uczelni – XVIII-wieczny budynek poklasztorny z malowniczym dziedzińcem, kościół akademicki oraz Muzeum Uniwersyteckie, gdzie gromadzone są eksponaty związane z historią KUL-u i zbiory upamiętniające związki Jana Pawła II z Uniwersytetem. KUL można też odwiedzić, zaglądając na stronę internetową uczelni: www.kul.pl.
Kierunki studiów: administracja; architektura krajobrazu; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; ekonomia; europeistyka; filologia angielska; filologia germańska; filologia klasyczna; filologia niderlandzka; filologia polska; filologia romańska; filologia słowiańska; filozofia przyrody nieożywionej; filozofia przyrody ożywionej; filozofia teoretyczna; historia; historia sztuki; informatyka; inżynieria środowiska; kulturoznawstwo; matematyka; międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne; muzykologia; nauki o rodzinie; ochrona środowiska; pedagogika; prawo; prawo kanoniczne; psychologia; socjologia; stosunki międzynarodowe; teologia; zarządzanie.
Nowości: biotechnologia; etnologia; edukacja techniczno-informatyczna; politologia.

Informacja rekrutacyjna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dział Toku Studiów, Aleje Racławickie 14,
20-950 Lublin, tel. +48 (0-81) 445-41-37,
dts@kul.pl, www.kul.pl.

"Niedziela" 25/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl