Druga kadencja abp. Michalika

Piotr Chmieliński

Metropolita przemyski abp Józef Michalik został wybrany na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Tym samym rozpoczął drugą – pięcioletnią kadencję na tym stanowisku. Biskupi wybrali także wiceprzewodniczącego Episkopatu – został nim ponownie metropolita poznański abp Stanisław Gądecki

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski to najważniejsze personalne decyzje 347. Zebrania Plenarnego KEP, które odbywało się w dniach 10-11 marca w Warszawie. Na początku obrad abp Michalik podkreślił, że funkcja przewodniczącego „uczy odpowiedzialności już nie tylko za relację do własnej diecezji i Kościoła, ale także za obraz Kościoła w Polsce i Europie”. Biskupów poprosił, aby w głosowaniu nie brali go pod uwagę. Jednak wbrew temu abp Michalik znalazł się w gronie 14 kandydatów zgłoszonych przez biskupów w pierwszej turze głosowania. Do drugiej tury przeszło 6 biskupów i wśród nich był abp Michalik. Oprócz niego – jak dowiedziała się KAI – w finałowej szóstce znaleźli się również (w kolejności alfabetycznej): bp Ignacy Dec, kard. Stanisław Dziwisz, abp Stanisław Gądecki, abp Sławoj Leszek Głódź i abp Kazimierz Nycz. Głosowało 92 biskupów. Największą liczbę głosów otrzymał abp Michalik. Oznacza to, że Metropolita Przemyski został ponownie wybrany na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wyniki ogłosił biskupom prowadzący wybory prymas Polski kard. Józef Glemp. On również zapytał abp. Michalika, czy przyjmuje wybór. Ten, po namyśle, zaakceptował wolę biskupów.

Wsłuchiwanie się w znaki czasu

– Państwo są pewnie równie jak ja rozczarowani tą okolicznością – mówił później dziennikarzom na konferencji prasowej nowy-stary przewodniczący KEP. Dodał, że psychicznie był nastawiony tylko na jedną 5-letnią kadencję i nawet wywiózł już część swoich rzeczy z Warszawy. – Są jednak takie sytuacje, szczególnie w życiu kapłańskim, że człowiek musi wbrew sobie podjąć kolejne wyzwanie, mimo przekonania, że ktoś inny mógłby to robić lepiej i skuteczniej. Musiałem więc wycofać swoją prośbę o niebranie mnie pod uwagę przy wyborach. A resztę zostawiam Bogu i ludziom – stwierdził abp Michalik.
Pytany o najważniejsze wyzwania, które stoją przed Kościołem w Polsce, Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że trzeba dobrze nasłuchiwać i wypatrywać znaków czasu, ponieważ znaki czasu są znakami Opatrzności danymi ludziom. Ważną rzeczą jest również wrażliwość na człowieka, z czym wiąże się otwartość na problemy społeczne. – Nie wolno nam przeoczyć tego, że w Polsce mamy wielki kryzys moralny i wiele afer, których wykrycie mogłoby rozwiązać problemy zadłużenia narodowego, a wobec których wszyscy są bezsilni. Ale dla mnie to nie jest problem fałszywej ekonomii, tylko chorego systemu moralnego – mówił abp Michalik. Dodał, że zadaniem Kościoła nie jest zwyciężać, tylko głosić prawdę i otwierać ludziom oczy.
Przewodniczący Episkopatu odniósł się także do treści watykańskiego dokumentu, będącego odpowiedzią na raport Komisji Historycznej badającej przechowywane w IPN materiały o polskich biskupach. Stolica Apostolska przyjęła do wiadomości efekty tej pracy i nie znalazła żadnych racji, żeby w jakiś sposób interweniować. Abp Michalik nawiązał także do problemów, jakich doświadczył w związku z fikcyjnym zarejestrowaniem go przez SB. – Byliśmy kategorią ludzi, która była na celowniku ówczesnych władz. Przecież nie można było traktować ich jak podludzi. Trzeba było rozmawiać z nimi kulturalnie. Tak nas uczono w seminarium i tak chyba ktoś Inny, w Ewangelii, kazał traktować ludzi różnych poglądów. A potem nagle okazuje się, że rozmowy były relacjonowane tak, jak ten ktoś chciał. Jeżeli jego głos jest ważny, to i opinia samego zainteresowanego powinna być brana pod uwagę – mówił abp Michalik.
Metropolita Przemyski zaznaczył także, że chciałby, aby podczas jego drugiej kadencji przewodniczącego było w Polsce więcej wierności Bogu, zrozumienia między ludźmi i wrażliwości na drugiego człowieka, a mniej kłamstwa i brutalności.
Wyniki wyborów na przewodniczącego świadczą o dojrzałości Konferencji Episkopatu – tak ponowny wybór abp. Michalika ocenił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Jego zdaniem, pierwsza kadencja abp. Michalika i abp. Gądeckiego wykazała, że prowadzą oni Konferencję w taki sposób, iż działania Episkopatu mają odniesienie do życia w Polsce. – Było to więc uznanie dla poprzedniej kadencji – podkreślił kard. Dziwisz w wypowiedzi dla KAI.

Kryzys – bo człowiek porzucił prawdę

Nie tylko wybory przewodniczącego i jego zastępcy były treścią zebrania biskupów. Dużo uwagi poświęcono także kryzysowi. Biskup tarnowski Wiktor Skworc stwierdził, że słowo „kryzys” jest jednym z najczęściej powtarzanych obecnie słów. – Przyczyną kryzysu jest porzucenie przez człowieka prawdy jako zasady życia społecznego i gospodarczego – przekonywał bp Skworc. Podkreślił, że wobec tego zjawiska Kościół przypomina i głosi postulat solidarności. – Apelujemy do pracodawców: przedsiębiorstwa są odpowiedzialne nie tylko za produkcję, zysk, ale także za kapitał ludzki. Z kolei do pracobiorców apelujemy o współdziałanie w przezwyciężaniu skutków kryzysu. Trzeba minimalizować społeczne skutki kryzysu i w to działanie Kościół się włączy – mówił bp Skworc.
Biskupi zwrócili się do wspólnot parafialnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich z prośbą o konkretną pomoc wszystkim osobom dotkniętym skutkami kryzysu. „Jest on również czasem próby i wezwaniem do osobistego umiaru i solidarności, do dzielenia się chlebem i otoczenia pomocą wszystkich potrzebujących, by nikt nie był opuszczony i pozostawiony samemu sobie” – czytamy w końcowym komunikacie.
Tematem obrad były również sprawy bioetyczne, przygotowania do 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, troska o powołania kapłańsko-zakonne. Specjalnym gościem był Kiko Argüello, inicjator Drogi Neokatechumenalnej. Na zakończenie obrad biskupi wydali specjalne oświadczenie (tekst w ramce u góry).

"Niedziela" 12/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl