List kard. Stanisława Dziwisza do redaktora naczelnego „Niedzieli”

Drogi Księże Infułacie!
Pamiętam słowa, jakie Ojciec Święty – w związku z 75. rocznicą istnienia ogólnopolskiego Tygodnika „Niedziela” – posłał na ręce Księdza Infułata, który jako redaktor naczelny tegoż pisma od zawsze był oddany trosce o głoszenie orędzia ewangelicznego i nauczania papieskiego pośród wiernych Kościoła w Polsce. Pozwolę sobie przytoczyć kilka krótkich fragmentów z tamtego listu. Najpierw Jan Paweł II wspomniał biskupa Teodora Kubinę, który „pragnął, aby pismo docierało do rodzin i było dla wszystkich źródłem informacji, katechizmem i modlitewnikiem”. Następnie Papież napisał: „Dziękuję Bogu za to, że wspiera swoją łaską to dzieło, które nieustannie się rozwija ku pożytkowi wiernych. (…) Proszę Boga o wszelkie dary Ducha Świętego dla Księdza Redaktora Naczelnego, Redaktorów i Pracowników Tygodnika «Niedziela». Tą modlitwą obejmuję również Czytelników w Polsce i poza jej granicami. Wszystkim z serca błogosławię”. Czytając powyższe myśli naszego Umiłowanego Ojca Świętego, warto w nich dostrzec Jego rzeczywiście pogłębioną refleksję w odniesieniu do dzieł, jakie z pomocą Bożej Opatrzności możemy realizować. „Duszpasterska mądrość biskupa Teodora, który inicjuje pismo katolickie – mówi Papież – jest w pełni na usługach ewangelizacji. Względy marketingowe, reklamowe i inne nie stanowią dla niego pierwszoplanowego motywu. Główna inspiracja to wierność natchnieniu Ducha Świętego, pragnienie formacji ludzkich sumień i pomoc duszpasterzom pracującym w parafiach”.
W tym właśnie duchu, podzielanym z całego serca przez Sługę Bożego Jana Pawła II, traktują „Niedzielę” z jej licznymi edycjami diecezjalnymi również polscy biskupi, kapłani i coraz liczniejsi czytelnicy. To prawda, że pismo, będąc na wskroś gazetą katolicką, doświadczyło swych najtrudniejszych lat w okresie okupacji i rządów komunistycznych. Jednak na nasze szczęście, jako dzieło powierzone Jezusowi i Matce Bożej Częstochowskiej, przetrwało i nadal się rozwija. Gorąco zachęcam swoich diecezjan i w ogóle wszystkich katolików w kraju oraz na emigracji do czytania treści zawartych w „Niedzieli”. Ufam, że stają się one zalążkiem zarówno dobrych rozmów, jak i czynów. Z satysfakcją biorę do ręki tę gazetę i cieszę się, że jest obecna pośród innych pism – świeckich – na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych. Jestem też przekonany, iż Tygodnik Katolicki „Niedziela”, współtworząc – wraz z innymi gazetami katolickimi, obecnymi na rynku wydawniczym w naszej Ojczyźnie – mocny łańcuch medialny, stanowi jego bardzo istotne ogniwo. Ponadto uważam, że w dzisiejszych czasach nie tylko nie powinno być ono osłabiane, ale tym bardziej doceniane i szczerze wspierane.

Kard. Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski

"Niedziela" 10/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl