19 X br. modlimy się za prześladowanych chrześcijan

W Białymstoku odbyło się w dniach 26-28 września 345. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które zakończyło się wspólnym udziałem biskupów w uroczystościach beatyfikacyjnych ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny Kowalskiej i Apostoła Miłosierdzia Bożego.
Głównym tematem Zebrania Plenarnego KEP był Synod Biskupów, który odbędzie się w dniach 5-26 października br. w Watykanie. Kolejne tematy, które poruszyli biskupi, to memoriał dotyczący rodziny, przygotowywany przez Radę ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, oraz szeroko dyskutowana ostatnio sytuacja powołaniowa w Polsce. Biskupi z niepokojem przyjęli wiadomości o pogromach chrześcijan w Indiach oraz w innych krajach. Zachęcili, by Niedziela Misyjna, obchodzona 19 października br., była dniem szczególnej modlitwy za prześladowanych chrześcijan.
W związku z trwającym od 28 września w Kościele katolickim 64. Tygodniem Miłosierdzia głos zabrał również dyrektor Caritas Polska ks. prał. Marian Subocz. Za priorytety w działalności tej organizacji charytatywnej ks. Subocz uważa zwiększenie liczby wolontariuszy, a także rozwinięcie działalności parafialnych zespołów Caritas i szkolnych kół Caritas. Biskupi zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Caritas Polska za rok 2007. Dotyczy ono głównie organizowanych akcji pomocy potrzebującym w kraju i za granicą.

"Niedziela" 40/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl