„Niedziela” u Matki Słowa

Ks. Mariusz Frukacz, Anna Wyszyńska

Święto „Niedzieli”, jakim jest co roku Pielgrzymka Pracowników i Czytelników naszego tygodnika na Jasną Górę, przeżywaliśmy już po raz dwunasty. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się 20 września, a jej hasło: „Dla mnie żyć – to Chrystus” (Flp 1,21) nawiązywało do trwającego w Kościele Roku św. Pawła.

Media publiczne – misja czy komercja?

W przeddzień pielgrzymki, 19 września, w siedzibie „Niedzieli” odbyła się debata zatytułowana: „Media publiczne – misja czy komercja?”. Tradycja organizowania przez redakcję debat poświęconych mediom została zapoczątkowana w 1993 r. przez redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusza Skubisia, bp. Adama Lepę oraz prof. Karola Klauzę z KUL-u, którzy powołali do życia Konwersatorium „Aetatis Novae”– cykliczne spotkania poświęcone mediom. Gospodarzem tegorocznej debaty był Redaktor Naczelny „Niedzieli”. Referaty przedstawili: bp Adam Lepa z Łodzi, Marek Jurek – były marszałek Sejmu RP, o. prof. Leon Dyczewski z KUL-u oraz prof. Andrzej Jurga. Bp Lepa podkreślił, że istnienia mediów publicznych wymaga polska racja stanu. Ich likwidacja spowoduje zachwianie ładu medialnego, osłabienie poczucia tożsamości Polaków. Marek Jurek, odnosząc się m.in. do aktualnej sytuacji w Polsce, zaznaczył, iż obecnie istnieje podwójny kryzys w mediach – kryzys zagrożenia mediów publicznych oraz kryzys działania tych mediów. Ważne treści przekazał o. prof. Leon Dyczewski. Mówił m.in. o fundamentalnym znaczeniu mediów publicznych dla istnienia systemu demokratycznego. Jedną z ważnych myśli wystąpienia prof. Andrzeja Jurgi było podkreślenie służebnej roli telewizji i jej obowiązku dochodzenia do prawdy.

U Pierwszej Redaktorki

Pielgrzymka rozpoczęła się 20 września rano Mszą św. w Bazylice Jasnogórskiej. Na wspólną modlitwę przybyli redaktorzy i pracownicy „Niedzieli”, przedstawiciele 20 edycji diecezjalnych, drukarze, kolporterzy i wszyscy, którzy czują się przyjaciółmi „Niedzieli”. Zgromadzonych – wśród których byli m.in.: senator Czesław Ryszka, prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona oraz prof. Andrzej Jurga z Małżonką – powitał w imieniu paulińskiej wspólnoty o. Karol Oset, podprzeor Jasnej Góry. Przytoczył on słowa Jana Pawła II: „Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa, gotowych dla Niego ponosić ofiary” i wyraził nadzieję, że Maryja – jako Pierwsza Redaktorka „Niedzieli” – wyprosi łaski wszystkim, którzy są szczególnie powołani przez Bożą Opatrzność, by tygodnik wypełniał swoje szczególne zadanie w dzisiejszym świecie.
Za trud wydawania „Niedzieli”, zasłuchanie w głos Chrystusa i Maryi oraz wierność Kościołowi podziękował redakcji abp Stanisław Nowak. – To błogosławiona praca, błogosławiony trud, błogosławiona siejba Boża – powiedział. Na dalszy trud pracy apostolskiej złożył redakcji życzenia: – Bądźcie mocni, bądźcie wierni, bądźcie silni, bądźcie zapracowani, byście wypełnili swoją szczególną misję.

Dla mnie żyć – to Chrystus

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś. Nawiązując do stanowiących motto pielgrzymki słów Apostoła Narodów: „Dla mnie żyć – to Chrystus”, powiedział: – Rok. św. Pawła zachęca do ważnej apostolskiej refleksji, jest czasem, kiedy możemy pomyśleć o wielkich polach ewangelizacji. Podkreślił, że współczesne, nastawione konsumpcyjnie społeczeństwa wzbraniają się przed ewangelizacją, przed pokutą za grzechy i odważnym wyznawaniem wiary. Przykładem takiej postawy są opory przed przywróceniem starożytnego chrześcijańskiego święta Trzech Króli. – Czy święto Trzech Króli można przeliczać na pieniądze? – zapytał. Nawiązując do sytuacji mediów, podkreślił, że w społeczeństwach demokratycznych niezbędne są media wolne, odważne, które mówią prawdę. Podziękował wszystkim, którzy kupują i czytają „Niedzielę” – setkom tysięcy osób w kraju i za granicą. Redaktor Naczelny poprosił Czytelników o szczególną modlitwę, aby Polska zachowała wartości chrześcijańskie, które od wieków stanowią o jej kulturze.
Wspólną Eucharystię zakończył Akt Zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej. Został też pobłogosławiony obraz Matki Bożej Jasnogórskiej dla rzeszowskiej edycji „Niedzieli”, obchodzącej w tym roku 10-lecie istnienia.

Mater Verbi

Druga część spotkania odbyła się w Sali Papieskiej, gdzie wręczono, przyznawane przez „Niedzielę”, medale „Mater Verbi”, będące wyrazem wdzięczności tym, którzy angażują się w tworzenie pisma i jego rozpowszechnianie. Spotkanie ubogacił poprowadzony przez ks. Jacka Molkę i ks. Mariusza Frukacza dwugłos na temat św. Pawła Apostoła. Odbyła się także prezentacja materiałów multimedialnych poświęconych miejscom, w których przebywał i nauczał św. Paweł, przygotowanych przez Studio Telewizyjne „Niedzieli”.
Specjalnymi gośćmi pielgrzymki były dzieci z łódzkiej świetlicy prowadzonej przez Siostry Urszulanki Szare. Dzieci, na ręce Redaktora Naczelnego, złożyły życzenia dla całej redakcji. Radosnego nastroju dopełniła ludowa kapela „Słociniacy” z Rzeszowszczyzny, którą przywiózł do Częstochowy o. Jan Maria Sochocki, kustosz sanktuarium św. Ojca Pio i Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce.

"Niedziela" 39/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl