Abp Henryk Hoser SAC - nowy biskup warszawsko-praski

(Na podst. KAI)

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował 24 maja br. nowym biskupem warszawsko-praskim 65-letniego abp. Henryka Hosera, pallotyna. Pełnił on dotychczas urząd sekretarza pomocniczego Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych. Obejmuje diecezję warszawsko-praską po abp. Sławoju Leszku Głódziu, który 17 kwietnia br. został mianowany metropolitą gdańskim. Henryk Hoser urodził się 27 listopada 1942 r. w Warszawie. W 1966 r. ukończył studia w warszawskiej Akademii Medycznej (1960-66) i podjął pracę w tej uczelni jako asystent, a następnie w 1969 r. prowadził oddział internistyczny w Szpitalu Rejonowym w Ziębicach. Po wstąpieniu do zgromadzenia pallotynów, w 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po kursie języka francuskiego i medycyny tropikalnej w Paryżu wyjechał na misję pallotyńską do Rwandy, gdzie przebywał do 1995 r. Był tam m.in. proboszczem, animatorem apostolstwa rodzin, zajmował się apostolstwem świeckich i promotorem duszpasterstwa środków przekazu. W 1978 r. założył w stolicy kraju - Kigali ośrodek lekarsko-społeczny, którym kierował 17 lat, i centrum formacji rodzinnej. Przez kilka lat był sekretarzem komisji episkopatu ds. zdrowia, a także komisji ds. rodziny. Stał też na czele Stowarzyszenia Ośrodków Lekarskich w Kigali, kierował ośrodkiem monitoringu epidemiologicznego AIDS i pełnił wiele innych urzędów. Przez 10 lat był przełożonym regionalnym pallotynów i przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Rwandy. W charakterze eksperta ds. rodziny i rozwoju wziął udział w zgromadzeniu specjalnym Synodu Biskupów dla Afryki w 1994 r. W tym samym roku, po zakończeniu krwawej wojny domowej w Rwandzie, Stolica Apostolska mianowała go wizytatorem apostolskim. Piastował to stanowisko przez dwa lata, do czasu mianowania nowego nuncjusza apostolskiego, którym został wtedy Polak abp Juliusz Janusz. Po powrocie do Europy w latach 1996-2003 był przełożonym regionalnym pallotynów we Francji i członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w tym kraju. Był też współzałożycielem (w 2001 r.) Afrykańskiej Federacji Akcji Rodzinnej. W 2004 r. został rektorem Pallotyńskiej Prokury Misyjnej w Brukseli i pracował duszpastersko w Unii Europejskiej. 22 stycznia 2005 r. Jan Paweł II mianował ks. Hosera sekretarzem pomocniczym Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). Konsekracja biskupia ks. Hosera odbyła się 19 marca 2005 r. w kaplicy Papieskiego Kolegium Urbanianum w Rzymie.

"Niedziela" 22/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl