Polscy biskupi przeciw rezolucji Rady Europy

(L. D.)

Zdecydowanym protestem wobec wydanej 16 kwietnia br. rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o depenalizacji i dostępie do tzw. bezpiecznej aborcji zakończyło się 2 maja na Jasnej Górze zebranie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, poszerzonej o grono biskupów diecezjalnych.
Jak poinformował bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskupi polscy w specjalnie wydanym dokumencie wyrażają zdecydowany protest wobec tej rezolucji. Uchwała Rady Europy zawiera bowiem wezwanie państw członkowskich, by zalegalizowały aborcję tam, gdzie jest ona nielegalna. Biskupi przypominają, że aborcja jest zawsze zabójstwem całkowicie bezbronnego dziecka. Podkreślają też, że rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyrządza krzywdę bezbronnym dzieciom oraz ich matkom, a także całemu społeczeństwu. "Może też wyrządzić niepowetowaną szkodę idei jednoczenia się narodów naszego kontynentu, trudno bowiem wyobrazić sobie prawdziwą jedność Europy budowaną na prawie do zabijania niektórych grup ludzi" - zauważają biskupi. Wyrażają oni kategoryczny sprzeciw wobec próby narzucania drogą administracyjną zasad sprzecznych z podstawową wrażliwością moralną ludzkich sumień.
Biskupi dyskutowali również o zagadnieniach związanych z regulacjami prawnymi w dziedzinie bioetyki. Przypomnieli, że bioetyka daleko wykracza poza obszar "in vitro" i dotyczy także np. przeszczepów czy manipulacji genetycznych. Podczas spotkania Rady Stałej KEP biskupi zapoznali się z inicjatywą Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dotyczącą opracowania dokumentacji pomocy niesionej Żydom podczas II wojny światowej przez Kościół katolicki w Polsce. Widzą oni potrzebę dokładnego zbadania tego zagadnienia, także po to, by pokazać wielką liczbę bezimiennych bohaterów i szeroki zasięg akcji pomocy Żydom, organizowanej przez Kościół katolicki.
Biskupi otrzymali tekst dokumentu watykańskiego o obchodach dnia modlitw o świętość życia kapłańskiego, który w tym roku odbędzie się 30 maja - w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także dokument o "biskupach emerytach", który zawiera wypowiedzi Kościoła na ten temat.
Zapoznano się także z ideą przewodnika dotyczącego możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Kościoły i związki wyznaniowe. Przewodnik będzie zaproponowany parafiom do wykorzystania w zakresie działalności społecznej i ochrony zabytków.
Ostateczne decyzje dotyczące omawianych na Jasnej Górze spraw biskupi podejmą 17 i 18 czerwca, podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Katowicach.

"Niedziela" 19/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl