Świątynia Opatrzności Bożej

Muzea Wielkich Polaków

Artur Stelmasiak

W kompleksie Centrum Opatrzności Bożej znajdzie się multimedialne Muzeum Jana Pawła II i Muzeum kard. Stefana Wyszyńskiego. - To będą nowoczesne instytucje kultury, gdzie w atrakcyjny sposób opowiemy o tych dwóch wielkich Polakach - podkreśla Sylwia Kabała z biura Centrum Opatrzności Bożej

Tak ważne dla polskiej pamięci historycznej muzea znajdą się w niesakralnej części Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Obecnie jej żelbetowa konstrukcja nie przypomina jeszcze świątyni, jednak prace budowlane są bardzo zaawansowane. - Do końca lutego udało się wybudować 70 proc. stanu surowego konstrukcji - mówi ks. Paweł Bekus, członek Zespołu ds. Powołania Centrum Opatrzności Bożej. Prace konstrukcyjne doprowadzono do poziomu pozwalającego na rozpoczęcie wykonania części kulturalno-muzealnej, współfinansowanej ze środków państwowych.
- Choć dopiero budujemy mury naszych muzeów, to jednak już teraz zastanawiamy się nad ich koncepcją. Do ich tworzenia będzie zaproszonych wiele środowisk, które zajmują się pielęgnowaniem spuścizny po Janie Pawle II i Prymasie Polski kard. Wyszyńskim - podkreśla Sylwester Bizacki, dyrektor biura Centrum Opatrzności Bożej.

Jan Paweł II obok kard. Wyszyńskiego

Przy nowoczesnych muzeach powstaną centra dokumentacji pontyfikatu Papieża Polaka oraz pasterskiej posługi kard. Stefana Wyszyńskiego. Placówki kultury będą katalogować i naukowo opracowywać zgromadzone zbiory, jak również zabezpieczać je i konserwować.
Muzea, gdzie obok Jana Pawła II, będzie można poznać działalność kard. Wyszyńskiego, pokażą ścisły związek tych dwóch wielkich Polaków. Wielokrotnie na ten związek powoływał się sam Jan Paweł II, który mówił, że nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie wiara Prymasa Tysiąclecia.
Obecnie inicjatyw poświęconych pielęgnowaniu pamięci i nauczania Ojca Świętego jest wiele. Jednak ciągle nie ma muzeum, które by było jemu dedykowane. Podobnie jest z kard. Wyszyńskim, którego 30. rocznica śmierci przypada za trzy lata. - Niewiele udało się zrobić przez ten czas. Mamy w Warszawie ulicę jego imienia i pomnik. Jednak ciągle brakuje muzeum z prawdziwego zdarzenia - uważa Bizacki. - To wstyd, że w stolicy nie mamy tak ważnych dla Polski muzeów - dodaje Piotr Gaweł, przewodniczący Zespołu ds. Powołania Centrum Opatrzności Bożej.

Muzeum Powstania Warszawskiego to wzór

Wielu muzealników z całego kraju może tylko pozazdrościć sukcesu Muzeum Powstania Warszawskiego. W tej nowoczesnej placówce udało się zrobić coś, co dla wielu wcześniej zdawało się być niemożliwe - przyciągnąć młodych ludzi. Kluczem do sukcesu okazała się nowoczesna formuła wystawiennicza. Muzeum Powstania Warszawskiego jest multimedialne, interaktywne, a przy tym ma doskonałą promocję - dzięki czemu udało się dobrze "opakować" historię, która okazała się ciekawa i atrakcyjna również dla młodego pokolenia Polaków.
Podobnie ma być w przypadku muzeum Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego. Abp Kazimierz Nycz chciałby, aby te multimedialne muzea były wzorowane na Muzeum Powstania, które przyciąga wielu młodych ludzi z Pokolenia JP2. - Dlatego chcemy wokół tych projektów skupić najlepszych polskich ekspertów muzealnictwa, a także ludzi kultury, którzy stworzą z tych miejsc niezwykłe dla odbiorcy doświadczenie. Dzięki ich pracy będzie można dosłownie wejść w życie stworzone przez tych dwóch wielkich Polaków - mówi Piotr Gaweł.
Kompleks Centrum Opatrzności Bożej będzie łączył w sobie rzeczywistość sakralną z kulturalno-patriotyczno-historyczną. - Choć w Warszawie mamy wiele muzeów, to jednak brakuje stałych ekspozycji, które ukazywałyby niebagatelny wkład Kościoła w dzieje naszego państwa. Mam nadzieję, że Centrum Opatrzności z muzeami Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego wypełni tę lukę. Będzie to Sanktuarium Pamięci Narodowej... takie wejście z Panem Bogiem w XXI wiek - uważa Sylwia Kabała.

"Niedziela" 19/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl