Jesteśmy dumni z naszych absolwentów

Z o. prof. Leonem Dyczewskim OFMConv - założycielem i dyrektorem Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL-u - rozmawia Agnieszka Strzępka

O. prof. Leon Dyczewski OFMConv - kierownik Katedry Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - opublikował ponad 350 prac naukowych i publicystycznych na temat kultury, religijności, rodziny, grup etnicznych, komunikacji społecznej i mediów, filozofii i polityki społecznej, działalności Kościoła katolickiego i Zakonu Franciszkanów. Jest twórcą scenariusza wystawy "Czyny i idee Ojca Maksymiliana Kolbe" oraz tekstu do filmu o św. Maksymilianie Kolbem. Założył Akademię Społeczną oraz Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL-u. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznakę "Zasłużony Działacz Kultury", nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Pietrzaka, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Agnieszka Strzępka: - Jak Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL-u realizuje ideę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego "Deo et Patriae"?

O. prof. Leon Dyczewski OFMConv: - Jako Studium, staramy się służyć Bogu i Ojczyźnie, dobrze kształcąc przyszłych pracowników różnych instytucji medialnych. Potrzebni są dobrzy dziennikarze, tacy, którzy czują silny związek ze swoim społeczeństwem, dobrze je znają i obserwują, a następnie umieją je informować o tym, co dzieje się w świecie, oraz potrafią umieszczać je w ogólnoświatowym społeczeństwie sieci. W programie naszego Studium kładziemy więc silny nacisk na dobrą znajomość społeczeństwa, prawa i etyki. Poza teorią bardzo istotne jest dla nas tzw. przygotowanie profesjonalne, czyli opanowanie technik formułowania, utrwalania i przekazywania informacji. Nasze specjalności to: dziennikarstwo radiowe, prasowe i telewizyjne, film dokumentalny, edytorstwo, public relations i reklama, analiza przekazów medialnych i opinii publicznej. Dotychczasowy program wzbogaciliśmy w tym roku zajęciami z zakresu dziennikarstwa internetowego. Czynimy wszystko, aby naszych studentów kształtować w duchu dewizy uczelni - "Deo et Patriae" - a jak ona jest realizowana w rzeczywistości, to już osobista sprawa każdego z nich.

- Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL-u istnieje od 1993 r. Czym wyróżnia się spośród innych tego typu jednostek?

- Dotychczas wyróżnialiśmy się bardzo, bo były to czterosemestralne studia stacjonarne o bardzo bogatym programie. Od roku akademickiego 2007/2008 zmieniliśmy je na zaoczne. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w piątki i soboty. Program oferowany przez nasze Studium nadal należy do najbardziej bogatych w porównaniu z innymi studiami; mamy dużą liczbę godzin oraz przedmioty wielkich bloków, tworzące pewną całość tematyczną. Chciałbym, aby ludzie, którzy kończą studia, ukształtowali w sobie mentalność komunikowania społecznego, która jest mentalnością już nowoczesnego społeczeństwa sieci, oraz świadomość roli mediów i dziennikarzy. Powszechnie się mówi, że nowoczesne społeczeństwo jest społeczeństwem informacji. To prawda. Informacja ma duży wpływ na społeczeństwo - może je pobudzać do rozwoju, ale też może dzielić i segregować. Jest dzisiaj traktowana jako towar, który się sprzedaje i kupuje. Mentalność medialna, którą chcemy kształtować u naszych studentów, domaga się od pracowników nowoczesnych mediów, aby poszli krok dalej, aby więcej wysiłku, niż dotychczas, wkładali w komunikacyjny aspekt mediów. Komunikacja między ludźmi jest najważniejsza. Zadaniem dziennikarzy jest informowanie, ale też integrowanie ludzi, społeczeństwa.

- Jaki jest zakres programowy Studium?

- Program studiów obejmujący ponad 330 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych ma charakter interdyscyplinarny, łączy teoretyczne aspekty z praktyką w dziedzinie komunikowania społecznego i dziennikarstwa. Zajęcia prowadzą doświadczeni dziennikarze oraz pracownicy uczelni wyższych i instytucji komunikowania społecznego. Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone studio radiowe, pracownię montażu filmowego, kamery cyfrowe oraz pracownię edytorską z dostępem do internetu. Poza tym nasi studenci odbywają praktyki w redakcjach, placówkach radiowo-telewizyjnych, public relations, agencjach reklamowych oraz wydawnictwach. Nauka trwająca 3 semestry kończy się pracą dyplomową i egzaminem. Absolwenci otrzymują dyplom studiów specjalnych, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

- Jakimi sukcesami studentów i absolwentów Studium może się Ojciec Profesor pochwalić?

- Wielu z naszych absolwentów pracuje w radiu, prasie i telewizji, w wydawnictwach, a także w agencjach reklamowych i marketingowych. Ci, którzy pracują w mediach, sprawdzają się bardzo dobrze. Nie spotkałem się z zarzutami czy pretensjami, że źle kształcimy, wręcz odwrotnie. Również nasi wykładowcy, którzy przyjeżdżają do Studium z różnych ośrodków naukowych w Polsce, bardzo wysoko cenią naszych studentów: otwartych, wrażliwych, dobrze i twórczo reagujących na problemy. Poza tym do sukcesów zarówno absolwentów, jak i studentów można zaliczyć nagrody i wyróżnienia otrzymywane na różnego rodzaju konkursach radiowych czy filmowych.

- Jakie są plany na przyszłość?

- Chcielibyśmy rozwinąć dziennikarstwo internetowe i public relations, tak aby te dwie dziedziny również były mocnym atutem naszego Studium. Chcąc ułatwić podjęcie nauki, rozpoczynamy już rekrutację na kolejny semestr (letni) roku akademickiego 2007/2008. Rejestracja odbywa się w internetowym systemie rekrutacyjnym KUL-u. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.kul.lublin.pl/art_483.html oraz pod numerem tel. (0-81) 445-40- 34.

- Kto może być słuchaczem Studium?

- Zapraszamy absolwentów studiów wyższych z dyplomem licencjackim, magisterskim i doktorskim, pracowników mediów i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie w dziedzinie komunikowania społecznego. Wyjątkowo przyjmujemy także studentów V roku studiów w KUL-u i UMCS.

- Ojciec Profesor został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego...

- Tak, cieszę się z tego wyróżnienia. Chętnie udzielam się w działalności kulturalnej środowisk lokalnych. Bardzo wysoko cenię sobie audytorium środowisk gminnych i powiatowych. Są tam niebywale wdzięczni słuchacze, mają wiele pytań odnośnie do zagadnień kultury, są zainteresowani tożsamością polską. Kontakt z tymi ludźmi sprawia mi wielką radość. Audytorium jest często bardzo zróżnicowane pod względem wieku i poziomu wykształcenia, wymaga od wykładowców dużych umiejętności. Na tzw. prowincji też coś interesującego się dzieje i są wspaniali ludzie. Szkoda, że dziennikarze tego nie widzą.

"Niedziela" 46/2007

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl