Przeciw herezjom – także współczesności

Ks. Ireneusz Skubiś

Św. Ireneusz, męczennik, którego wspominamy w liturgii Kościoła 28 czerwca, to biskup Lyonu, zamordowany za wiarę w 202 r. Był uczniem św. Polikarpa, ucznia św. Ignacego Antiocheńskiego, który z kolei był uczniem św. Jana Apostoła.
Teologia pierwszych wieków chrześcijaństwa była tworzona i rozbudowywana dzięki refleksji pierwszych uczniów apostolskich i starożytnych Ojców Kościoła. To oni starali się wprowadzać nas w głębię chrześcijaństwa. Niektórych poznamy potem jako Ojców Pustyni. To ludzie, którzy rozmyślając o Jezusie, badając nauczanie Starego i Nowego Testamentu, budowali zręby teologii chrześcijańskiej.
Starożytność chrześcijańska także przeżywała swoje problemy, pokusy i zapatrzenia. Należało do nich m.in. zjawisko gnozy, która podważała doktrynę chrześcijańską i była rozsadnikiem fałszu na temat chrześcijaństwa. Pisma gnostyckie i dzisiaj ukazywane są chrześcijanom jako pewne elementy tamtej doktryny nauczania. To m.in. „Ewangelia Judasza”, filozofia książki i filmu „Kod Leonarda da Vinci”. Tymczasem te elementy sekciarskie już wtedy były zwalczane przez biskupów i teologów chrześcijańskich, którzy uznawali je za teksty heretyckie. Wybitnym biskupem i obrońcą Kościoła w tamtych czasach był właśnie św. Ireneusz.
Teologia chrześcijańska ma swoje korzenie w objawieniach Starego i Nowego Testamentu. Św. Ireneusz należał do tych myślicieli chrześcijańskich, którzy w sposób dogłębny potrafili docierać do źródeł objawienia. W dziełach tego Świętego niezwykle świeża i precyzyjna jest myśl teologiczna. Można powiedzieć, że jest on teologiem bardzo nowoczesnym. Ten sposób myślenia i prowadzenia refleksji teologicznej zdumiewa nas. Pierwsze zatem wieki chrześcijaństwa dostarczyły zaczynu do teologii, do wielkiego zamyślenia nad Bogiem, Kościołem, a także nad człowiekiem.
Dlatego św. Ireneusz pomaga nam w dzisiejszych czasach poprawnie odczytywać myśl teologiczną, lepiej zrozumieć Chrystusa i człowieka. Choć żył on tyle wieków przed nami, jest pasterzem i nauczycielem bardzo współczesnym, odsuwającym pokusy błędu w dziedzinie wiary. W swoich słynnych „Adversus haereses” (Przeciw herezjom) ukazuje nam najlepszą myśl teologiczną.
W Polsce nie ma jednak kościoła pod wezwaniem tego Świętego, choć cieszy się on w Kościele wielkim kultem i szacunkiem. Dlatego bardzo się cieszę, że w Częstochowie w miasteczku studenckim powstała personalna parafia pw. św. Ireneusza i buduje się kościół akademicki, który tego Świętego ma za swojego patrona. To znakomity patron i na nasze czasy, kiedy to obserwujemy nasiloną walkę z chrześcijaństwem ukierunkowaną zwłaszcza na ludzi młodych. Tymczasem widzimy, że na wychowanym bez Chrystusa człowieku niemającym, mówiąc kolokwialnie, hamulców moralnych, można nieźle zarobić. Św. Ireneusz kieruje myślenie człowieka w stronę prawdziwych, niezmiennych wartości i swoją nauką daje podstawy intelektualne dla czystości naszej wiary i całej teologii Kościoła.
Pragnę dziś jeszcze zwrócić się do moich wychowanków z Duszpasterstwa Akademickiego w Częstochowie w latach 1966-82:
Drodzy Absolwenci Ośrodka Akademickiego „Piwnica” w Częstochowie!
Przybywajcie do kościoła akademickiego pw. św. Ireneusza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego. Świątynia jest już na ukończeniu, można do niej wejść i ucieszyć się kościołem, który będzie konsekrowany w październiku tego roku. Jest jednak jeszcze dużo do zrobienia i potrzebne są fundusze. Ośmielam się więc prosić Was o ewentualną pomoc dla budującej się świątyni. Dziś wszyscy już pracujecie, a niektórym z Was dobrze się powodzi. Dobrze wiecie, czym dla nas był ówczesny kościółek akademicki – dziś kościół rektoracki Imienia Maryi w III Alei w Częstochowie. Niech Wasze dzieci i ich rówieśnicy, którzy studiują w naszym mieście, też mają podobne – jakże piękne! – wspomnienia. Po prostu – przybliżmy ich do Chrystusa. Bardzo serdecznie o tę Waszą pomoc proszę i zabiegam. Poniżej podaję adres i konto, na które możecie wpłacać swoje ofiary:

Personalna Parafia Akademicka pw. św. Ireneusza BM
ul. Kilińskiego 132, 42-200 Częstochowa,
Citibank Handlowy SA Oddz. w Częstochowie
Nr konta złotówkowego:
95 1030 1582 0000 0008 5402 6003
Konta dewizowe: Swift: CITIPLPX
USD 73 1030 1582 0000 0008 5402 6011
EUR 23 1030 1582 0000 0008 5402 6038

Bóg zapać za każdy grosz, a także za modlitwę w intencji tej parafii.

"Niedziela" 23/2007

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl