W służbie Kościoła

Anna Cichobłazińska

Trudno o lepsze miejsce na siedzibę redakcji opiniotwórczego pisma katolickiego niż to, które zajmuje Tygodnik Katolicki "Niedziela". Z okien drugiego piętra redakcji widać jaśniejącą wieżę jasnogórskiego klasztoru, a ulicą przed jej budynkiem w letnie miesiące płynie nieprzerwanie rzeka pielgrzymów. Ta bliskość Jasnej Góry określiła również charyzmat pisma: pomagać Maryi w prowadzeniu ludzi do Chrystusa, być blisko Kościoła, blisko Ojca Świętego, razem z Narodem... Te trzy wymiary tygodnika bardzo wnikliwie przedstawione są w dokumentalnym filmie pt. "80 lat w służbie Kościoła", przygotowanym w studiu telewizyjnym "Niedzieli" na przypadający w tym roku jubileusz pisma.
Twórcom filmu udało się dotrzeć do osób, które pamiętają przedwojenne losy tygodnika, jego założycieli, redaktorów i kolporterów. Z archiwalnych numerów "Niedzieli" wybrali te, które świadczą o dynamicznym rozwoju pisma, rozprowadzanego również wśród Polaków pracujących sezonowo poza granicami kraju.
W niezwykły sposób los połączył powojennych redaktorów "Niedzieli": ks. dr. Antoniego Marchewkę i Zofię Kossak-Szczucką, o których opowiada w filmie m.in. prof. Władysław Bartoszewski, wojenny sekretarz pisarki i współwięzień ks. Marchewki w stalinowskich kazamatach. Wsłuchując się w wypowiedzi świadka dwóch totalitaryzmów, poznajemy ludzi, dla których Bóg, honor i ojczyzna to nie były czcze słowa. Jak w kalejdoskopie przesuwają się kolejne sceny trudnych lat pisma: walka z cenzurą, z ograniczeniami w przydziale papieru i problemami związanymi z kolportażem. W 1953 r. pismo milknie na 28 lat. Jego najnowsza historia, od 1981 r., opowiadana jest przez świadków współczesnego sukcesu pisma: wydawców, redaktorów, czytelników, współpracowników i przyjaciół. Ogromną rolę odgrywa tu Duszpasterstwo Akademickie w Częstochowie, którym w latach 70. opiekował się ks. Ireneusz Skubiś. To w tym środowisku zrodził się pomysł kolportowania samizdatowego pisma "Monitor Kościelny", zawierającego głównie nauczanie Jana Pawła II. To środowisko zasiliło pierwszą, odrodzoną w 1981 r. redakcję "Niedzieli". Redaktorzy opowiadają o doświadczeniach z cenzurą, która wkraczała nawet w wypowiedzi Papieża Jana Pawła II i Pismo Święte. O ówczesnym poświęceniu twórców pisma, kursujących w deszcz i śnieg między drukarnią i cenzorem w Opolu a redakcją w Częstochowie, opowiada barwnie o. Jerzy Tomziński, paulin, ówczesny redaktor "Niedzieli". Multimedialny charakter "Niedzieli", rosnący nakład pisma i docieranie do nowych środowisk czytelników, także za granicą, zadecydował o współczesnym sukcesie pisma na rynku mediów nie tylko katolickich. O tym fakcie, a także o roli, jaką pełni ten tygodnik wśród Polaków w kraju i za granicą, mówią dostojnicy kościelni, parlamentarzyści, ludzie kultury i sztuki.
Film dokumentalny "80 lat w służbie Kościoła", przybliżający historię obecnie największego pisma katolickiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, daje świadectwo o niezwykłych ludziach, niezwykłych dziełach i niezwykłych czasach. Przygotowany z myślą o zachowaniu przeszłości, jest pięknym świadectwem kształtującym przyszłość. Może stać się doskonałym źródłem do wykorzystania przez nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i katechezy. (Zainteresowani pedagodzy mogą kontaktować się z redakcją - tel. (0-34) 365-19-17).

Film dokumentalny "80 lat w służbie Kościoła" (40 min.)
Realizacja: Jolanta Pałasz
Zdjęcia: Michał Janik, Grzegorz Gadacz
Montaż: Grzegorz Gadacz, Jolanta Pałasz
Współpraca: Anna Przewoźnik, Marcin Mysłek
Konsultacja: ks. dr Ireneusz Skubiś, ks. Mariusz Frukacz

"Niedziela" 53/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl